Stockholms stads krav på parkeringsplatser gör bostadsbyggandet svårt och dyrt

23 april, 2014

Krav på parkeringsplatser är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna i byggprocessen. Detta krav försvårar och fördyrar bostadsbyggandet. Parkeringsplatserna ska i slutändan betalas av de boende via hyran.

Stockholms stad kräver att det byggs fler parkeringsplatser per ny lägenhet än det genomsnittliga bilinnehavet och reglerar detta i detaljplanerna vilket styr framtidens bostadsbyggande.

En låg och flexibel parkeringsnorm är modern och bra för bostadsbyggandet och framtida hyresgäster. Hyresgästföreningen region Stockholm hoppas att även Stockholms stad ska inse detta. 

http://fastighetsnytt.se/2014/04/stockholms-parkeringsnorm-hammar-bostadsbyggandet/