SCB: Andelen hyresrätter minskar

22 maj, 2014

SCB presenterar idag nya uppgifter om bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Under det första kvartalet i år, januari – mars, påbörjades 2 267 bostadslägenheter i flerbostadshus. Motsvarande siffra för 2013 var 2 415. Det är alltså ett färre antal bostadslägenheter som påbörjats i år än förra året. Andelen hyresrätter som påbörjades under det första kvartalet i år i Stockholmsregionen var 41 procent. Tidigare har SCB presenterat uppgifter som visar att hyresrättens andel av antalet färdigställda lägenheter i Stor-Stockholm 2013 i flerbostadshus var 41,4 procent.

Utvecklingen mot en allt mindre andel hyresrätter i Stockholmsregionens bostadsbestånd fortsätter.