Lidingö: Storbråk om byggprojekt

13 juni, 2014

Förtätning och en utbyggnad av Lidingö centrum rör upp heta känslor. Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande menar att aktionsgruppen Rädda Lidingö, med Björn Tarras-Wahlberg som organisationens talesperson, söker med ljus och lykta efter brister i processen för att kunna stoppa utvecklingen. Han anser att han som ansvarig politiker inte kan sitta still när storstadsregionen växer så det knakar, Lidingö måste också ta sitt ansvar när det gäller byggnation av bostäder. Majoriteten på Lidingö, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, stöds av Socialdemokraterna i ärendet. Centerpartiet och Lidingöpartiet stödjer inte förslaget.

Detta är ett exempel på när en kommunal opinion motsätter sig bostadsbyggande och därmed en utveckling av Stockholmsregionen.     

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/het-strid-pa-lidingo_3651530.svd