Arkiv för juni, 2014

Bokriskommittén: Marknadsanpassade hyror

13 juni, 2014

Bokriskommittén släppte sin rapport ”En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda” på ett seminarium den 12 juni. Hyresgästföreningen region Stockholm bevakade seminariet.

Kommitténs ordförande, Klas Eklund presenterade rapporten och menade bland annat att hyresregleringen skadar sysselsättningen och förstärker segregationen när det gäller härkomst. Kommitténs förslag, som ska genomföras stegvis, handlar bland annat om slopade krav på kollektiva förhandlingar, fri hyressättning vid nybyggnation och då ny hyresgäst flyttar in, ett tak för hyreshöjningar, individuella förhandlingar ska vara det normala och tillfälliga bostadsbidrag. Kommittén vill inte ha social housing – det finns redan idag, menar kommittén. Vidare vill Bokriskommittén sätta mer press på kommunerna att ta sitt regionala ansvar för bostadsbyggandet – kommittén vill se ett ökat regionalt inflytande.

Bostadsminister Stefan Attefall (KD), som deltog på seminariet och kommenterade kommitténs förslag, menade att det är planprocessen och tillgången till byggklar mark som är det centrala. Han pekade på problemen med marknadshyror och försvarade till viss del systemet med förhandlade hyror.

Finansminister Anders Borg (M) kommenterar i dagens Metro Bokriskommitténs rapport och sågar förslaget om marknadshyror.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadsbyggande – lönsamheten störst i Stockholmsregionen

12 juni, 2014

Besqab är ett bolag som bygger bostäder, bland annat hyresrätter. Bolagets vd uppger i Svenska Dagbladet att lönsamheten är störst i huvudstadsregionen. Detta är intressant att ha i åtanke när byggbolag hävdar att det inte är lönsamt att bygga hyresrätter i Stockholm.

I Svenska Dagbladet står också att läsa att sju av tio nya jobb hamnar i storstadsregionerna. Där framgår vidare att Arbetsförmedlingen bedömer att den privata konsumtionen fortsätter vara motorn i svensk ekonomi. Om det är så är det viktigt att konsumtionsutrymmet inte minskar. Marknadshyror kommer med största sannolikhet innebära minskat konsumtionsutrymme, en större del av den disponibla inkomsten kommer gå till boendet. Motorn kommer alltså att hacka med marknadshyror.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Rapport från nationaldagsfirandet i Sundbyberg

9 juni, 2014
 
 
hyresgästföreningen Sundbybger, 6 juni 2014 på Golfängarna.

Hyresgästföreningen Sundbyberg, 6 juni 2014 på Golfängarna.

Bostadspolitiskt café under nationaldagsfirandet på Golfängarna i Sundbyberg. Allt gick som på räls: publikrekord – säkert 40.000 besökare – bra väder, mycket kontakt med politiker, boende och Förvaltaren. Kaféideen med stolar och bord var uppskattat och rollupsen gav tältet en hemtrevlig känsla.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Fokus på hyresrätter inför valet

5 juni, 2014

Hyresgästföreningen region Stockholm noterar att det är fokus på hyresrätter inför valet. Regionens opinionsbildande arbete har lönat sig.

Miljöpartiet anger i sitt valmanifest inför kommunvalet i Stockholm att partiet vill bygga 150 000 bostäder till 2030. Minst hälften av de nyproducerade lägenheterna ska vara hyresrätter.

Vänsterpartiets vision för Stockholm 2030 innehåller en storsatsning på nya hyresrätter; partiets bostadspolitiska mål är 300 000 nya hyresrätter till 2030.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Konferens om boendeinflytande vid upprustning av miljonprogrammet

4 juni, 2014

Seminar Design Group arrangerade den 3 juni en konferens om boendeinflytande; ”Lönsam renovering och utveckling av miljonprogrammet”. Över 650 000 lägenheter byggda i miljonprogrammet behöver under de närmaste 10-15 åren genomgå omfattande renovering, ombyggnad och energieffektivisering. Medverkade gjorde bland andra Erik Stenberg och Moa Tunström, KTH, Johan Holmgren, Sabo, Stefan Lidgren, Rotpartner Stockholm AB, Madeleine Nobs, NCC och Agneta Persson, WSP.

Erik Stenberg, KTH menade att miljonprogramsområdena är bland det bästa som byggts i Sverige någonsin och vi kan inte döma ut en fjärdedel av Sveriges bostadsbestånd där ca 30 procent av befolkningen bor. Han angav tre exempel där miljonprogramsfrågan hanterats väl; Botkyrkabyggen, Telge Hovsjö och SigtunaHem. Hans kollega på KTH, Moa Tunström, pekade på att ett sätt att mäta social hållbarhet är upplåtelseformer. Johan Holmgren, Sabo pratade om att uppvärmning är den största driftkostnaden och att den sociala aspekten är viktig – vilka vi upprustar för. Stefan Lidgren, Rotpartner Stockholm AB jobbar med upprustningsprocesser och menade att det är viktigt med kommunikation med hyresgästerna och att de känner delaktighet.

På slutet av konferensen vidgades diskussionen. Madeleine Nobs, NCC pekade på problemet med att många byggnadsarbetare sympatiserar med Sverigedemokraterna vilket innebär ett problem vid upprustning av miljonprogram då byggnadsarbetarna ska göra ett bra arbete hemma hos personer med utländsk bakgrund. Hon menade vidare att det som byggs är för dyrt och hon var skeptisk till politikernas löften om nya bostäder. Agneta Persson, WSP tyckte att vid försäljning av hyresrätter är det bättre att sälja till annan hyresvärd än bostadsrättsförening då hyresvärdar är bättre som fastighetsägare.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson