Arkiv för augusti, 2014

SCB: Bostadsbyggandet och andelen hyresrätter i Stockholm minskar

21 augusti, 2014

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar nya preliminära uppgifter om bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

Under det första halvåret 2014 påbörjades 5 563 bostadslägenheter i Stor-Stockholm (motsvarande siffra för 2013 var 5 881) varav 4 868 av dessa var flerbostadshus (motsvarande siffra för 2013 var 4 937). Det är alltså en minskning jämfört med 2013.

Under det första halvåret 2014 påbörjades 1 771 bostadslägenheter i Stockholm (motsvarande siffra för 2013 var 2 797) varav 1 662 av dessa var flerbostadshus (motsvarande siffra för 2013 var 2 698). Det är alltså en minskning även när det gäller Stockholms stad jämfört med 2013.

Bostadsbyggandet tappar alltså fart både i Stockholmsregionen och Stockholms stad.

Vad gäller upplåtelseform var 41 procent av de påbörjade bostadslägenheterna i flerbostadshus i Stor-Stockholm 2014 hyresrätter. Motsvarande siffra för Stockholms stad är 32 procent. Andelen hyresrätter av såväl Stockholmsregionens som Stockholms stads bostadsbestånd minskar.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

SCB: Inga nya hyresrätter i Danderyd och Salem på fem år

20 augusti, 2014

SCB presenterar nya uppgifter som visar antalet och andelen nya hyresrätter i länets kommuner under åren 2009-2013.

I Danderyd och Salem byggdes inga hyresrätter under denna period. Högst andel nya hyresrätter av det totala bostadsbyggandet fanns i Sigtuna (67 procent), Upplands Väsby (54 procent) och Lidingö (50 procent).

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Utredning: Bostadsförsörjning ska inte vara riksintresse

18 augusti, 2014

Riksintresseutredningen har presenterat sitt delbetänkande ”Bostadsförsörjning och riksintressen” (SOU 2014:59) där frågan om bostadsförsörjning i relation till riksintressesystemet behandlas.

Utredningen har studerat i vilken omfattning områden av riksintressen utgör ett hinder för bostadsbyggande.

Områden av riksintresse kan påverka planering för bostadsbyggande genom att bestämmelserna om områden av riksintresse ska tillämpas i planeringsprocessen. Länsstyrelsen kan upphäva kommunens beslut om att anta en detaljplan. Av 1 753 antagna detaljplaner under 2012 upphävdes fyra med hänvisning till riksintressen.

Utredningen finner att det inte är lämpligt att låta bostadsförsörjningen omfattas av bestämmelserna om riksintresse. Bostadsförsörjning är i grunden ett lokalt eller regionalt intresse, inte nationellt. Varje kommun har ansvar för sin bostadsförsörjning. Att ange bostadsförsörjning som riksintresse signalerar ett statligt ansvar och riskerar att göra ansvarsförhållandet otydligt. Att göra bostadsförsörjningen till ett riksintresse skulle bidra till att komplicera riksintressesystemet ytterligare.

Utredningen kommer i sitt fortsatta arbete att behandla frågor om avvägningsmöjligheter mellan riksintressen och bostadsförsörjning.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Fler bostäder – viktigast för att Stockholm ska bli en mer attraktiv stad

11 augusti, 2014

I dagens DN presenteras siffror på vilka hinder Stockholmarna ser för stadens framtida utveckling och vilka områden invånarna tycker att politikerna ska satsa på. Bostadsbristen är enligt Stockholmarna det största hindret för stadens utveckling. 73 procent av de tillfrågade anser att bristen på bostäder hindrar stadens utvecklingen. I linje med det menar stockholmarna att för att staden ska bli mer attraktiv behövs fler bostäder.  64 procent anser att staden måste satsa på att det byggs fler bostäder. Andra områden som Stockholmarna anser är viktiga att satsa på är kollektivtrafiken (52 procent), jobben (28 procent) och miljön (26 procent). Siffrorna om stockholmarnas syn på staden och dess utveckling är framtagna av United minds på uppdrag av Stockholm stad.

 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg