Fler bostäder – viktigast för att Stockholm ska bli en mer attraktiv stad

11 augusti, 2014

I dagens DN presenteras siffror på vilka hinder Stockholmarna ser för stadens framtida utveckling och vilka områden invånarna tycker att politikerna ska satsa på. Bostadsbristen är enligt Stockholmarna det största hindret för stadens utveckling. 73 procent av de tillfrågade anser att bristen på bostäder hindrar stadens utvecklingen. I linje med det menar stockholmarna att för att staden ska bli mer attraktiv behövs fler bostäder.  64 procent anser att staden måste satsa på att det byggs fler bostäder. Andra områden som Stockholmarna anser är viktiga att satsa på är kollektivtrafiken (52 procent), jobben (28 procent) och miljön (26 procent). Siffrorna om stockholmarnas syn på staden och dess utveckling är framtagna av United minds på uppdrag av Stockholm stad.