SCB: Bostadsbyggandet och andelen hyresrätter i Stockholm minskar

21 augusti, 2014

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar nya preliminära uppgifter om bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

Under det första halvåret 2014 påbörjades 5 563 bostadslägenheter i Stor-Stockholm (motsvarande siffra för 2013 var 5 881) varav 4 868 av dessa var flerbostadshus (motsvarande siffra för 2013 var 4 937). Det är alltså en minskning jämfört med 2013.

Under det första halvåret 2014 påbörjades 1 771 bostadslägenheter i Stockholm (motsvarande siffra för 2013 var 2 797) varav 1 662 av dessa var flerbostadshus (motsvarande siffra för 2013 var 2 698). Det är alltså en minskning även när det gäller Stockholms stad jämfört med 2013.

Bostadsbyggandet tappar alltså fart både i Stockholmsregionen och Stockholms stad.

Vad gäller upplåtelseform var 41 procent av de påbörjade bostadslägenheterna i flerbostadshus i Stor-Stockholm 2014 hyresrätter. Motsvarande siffra för Stockholms stad är 32 procent. Andelen hyresrätter av såväl Stockholmsregionens som Stockholms stads bostadsbestånd minskar.