Bostadspolitisk frukost 23 oktober

23 oktober, 2014

 

DSC_0062

Torsdag 23 oktober 2014 bjöd Hyresgästföreningen region Stockholm in till frukostseminarium  om den svenska hyresmodellen. Titeln var ”Den svenska hyresmodellen – hinder eller förutsättning för att bygga framtidens Stockholm.”

Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig på Sabo, berättade om den jämförelse mellan det svenska och det tyska hyressättningssystemet som Sabo gjort och vilka slutsatser man dragit av den. Rapporten visar att även om de båda systemen i väsentlig mening skiljer sig åt, tar båda hänsyn till och försöker balansera hyresvärdarnas och hyresgästernas intressen. Det tyska systemet är däremot mer känsligt för konjunkturläget. Vid bostadsbrist höjs hyrorna mer i Tyskland än i Sverige, vilket leder till att man utöver ett marknadssystem som blandar principen om fri hyressättning med starkt besittningsskydd, hyresregleringar och möjlighet till överprövning, även har ett system med socialbostäder och bostadsbidrag. Sabo:s slutsats är att det tyska systemet på intet sätt skulle vara bättre än det svenska, och att inget av dem påverkar om det är bostadsbrist eller inte, utan det är det andra faktorer som gör.

Henrik Ludvigsson, bostadspolitisk utredare, redogjorde för TNS Sifos undersökning om hur stockholmarna tycker att hyrorna ska sättas. En klart övervägande majoritet av stockholmarna tycker att dagens system är det bästa för hyressättning.  84 procent av dem som bor i hyresrätt och 70 procent av de som bor i annan upplåtelseform anser att det nuvarande systemet är det bästa för hyressättning.

Panelen bestående av Clara Lindblom (V), Adrian Eygun Kilhlberg (Fi), Märta Martin-Åkesson (CUF) och Erik Slottner (KD) gav därefter sin syn på det svenska hyressättningssystemet.

Ingen ville helt kasta det nuvarande svenska systemet överbord. Minst bra om den svenska hyresmodellen tyckte Märta Martin-Åkesson (CUF) som gärna vill se en modell som tillåter fri hyressättning. Hon ansåg även att hyresgästinflytande är viktigt, och att hyresgästerna borde få bestämma nivå på upprustningen.

Erik Slottner (KD)  menade att en något friare hyressättning skulle leda till ökat byggande av hyresrätter, men att eftersom politiken även har ett socialt ansvar, så är detta ändå inte aktuellt idag. Alliansens steg i denna riktning (t ex vad gäller andrahandshyror) har däremot varit bra, menade han.

Clara Lindblom (V) menade att hyresgästernas inflytande är mycket viktigt särskilt vid upprustning och att det inte finns något som säger att fri hyressättning skulle leda till fler hyresrätter. Hon menade även att hyrorna idag är för höga i hela beståndet, att det går att bygga billiga hyresrätter.

Adrian Eygun Kihlberg (Fi) menade att dagens hyresmodell är den bästa och att fler bostäder och en satsning på en stadsplanering som gör hela staden attraktiv är det som behövs i Stockholm.

Svenska_modellen