Arkiv för november, 2014

JM: Det finns för mycket hyresrätter

27 november, 2014

Igår den 26 november arrangerade Bofrämjandet sitt höstseminarium med Hans Lind, professor KTH som moderator, på Roslagstullsbacken i Stockholm. Bofrämjandet är en intressegrupp där bl.a. NCC, Peab och Skanska är medlemsföretag. Hyresgästföreningen region Stockholm bevakade seminariet.

Anders Lago, styrelseordförande HSB, menade bl.a. att boendet är mer en generationsfråga än en klassfråga. Annika Winsth, chefekonom Nordea, pratade bl.a. om att Sverige inte är i kris; vår BNP-tillväxt är högre vid jämförelse med andra länder. Men vi har ett lågt bostadsbyggande. Johan Skoglund, VD och koncernchef JM, menade bl.a. att det finns för mycket hyresrätter. Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad, redogjorde bl.a. för bostadsbyggandet i Stockholm de kommande åren.

Det är anmärkningsvärt att JM menar att det finns för mycket hyresrätter. Förhoppningsvis är de ensamma om denna åsikt i den bostadspolitiska debatten.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Byggnadskostnaden ökade 2013

25 november, 2014

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag uppgifter om priser för nyproducerade bostäder 2013.

Priset för nyproducerade flerbostadshus var högre 2013 jämfört med 2012. Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade byggnadskostnaden med 4 procent för flerbostadshus.

Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus uppgick för Stor-Stockholm 2013 i genomsnitt till 44 735 kr. Det är den högsta kostnaden i riket. Motsvarande kostnad för riket var 37 571 kr.

Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med hyresrätt var 28 724 kr. Motsvarande kostnad för bostadsrätt var 42 252 kr. Högre markkostnad för bostadsrätter förklarar en del av skillnaden. I genomsnitt uppgick markkostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för hyresrätt till 3 748 kr. Motsvarande kostnad för bostadsrätt var 9 927 kr. Detta resultat liknar tidigare år vad gäller skillnader mellan hyres- och bostadsrätt.

Produktionskostnaden utgör den totala kostnaden för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadskostnad och markkostnad.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

SCB: Antalet påbörjade bostäder ökar, men inte i Stockholm

20 november, 2014

SCB rapporterar idag att antalet påbörjade bostäder under de tre första kvartalen 2014 har ökat med 23 procent jämfört med samma period 2013. Detta gäller dock inte Stockholmsregionen där antalet påbörjade bostäder under perioden januari–september 2014 var 8182 jämfört med samma period 2013 då antalet var 8460. Av dessa var antalet bostäder i flerbostadshus 6848 år 2014 och 7073 år 2013.
För Stockholms kommun är siffrorna ännu sämre. Under perioden januari–september 2014 påbörjades 2540 bostäder, under samma period 2013 var antalet 4205.

No Comments » | Bostadsbyggande | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Fastighetsägarna vill ha ett segregerat samhälle

19 november, 2014

I torsdagens SvD påstår Billy McCormac, vd för Fastighetsägarna Stockholm, att socialbostäder behövs i Sverige. Men resonemanget har ett enda syfte: att fastighetsägarna ska göra ännu större vinster.

Hemmet och tryggheten att få välja var man ska bo, gäller i McCormacs värld endast den välbeställde. Han målar själv upp en bild av en tvåbarnsfamilj som inte har råd att bo kvar i sitt hem sedan mannen har skadats i en bilolycka. Lösningen för familjen är enligt McCormac att rycka upp barnen från hem, barnomsorg och skola och flytta familjen till en socialbostad i något reservat för mindre bemedlade. Det är en cynisk människosyn som inte gynnar ett modernt samhälle.

Vad är då anledningen till det här önskemålet om socialbostäder i Sverige? Svaret är givetvis marknadshyror i hela det övriga beståndet, vilket i sin tur ger större vinster till fastighetsägarna. Här finns bara en grupp vinnare och det är fastighetsägarna, medan samhället står som förlorare. Skattekollektivet förlorar dubbelt, dels genom att finansiera socialbostäderna och dels genom ökade bostadsbidrag. För dem som hamnar precis över inkomstgränsen för att få en socialbostad kommer höjda bostadsbidrag att krävas eftersom hyrorna kommer att höjas med den fria hyressättning som McCormac förespråkar.

Allt detta leder till att köpkraften kommer att minska kraftigt i takt med allt högre hyror. Det skadar samhällsekonomin och hotar välfärden.

I Sverige har vi valt den svenska modellen med kollektivt förhandlade hyror som ska sättas som om marknaden var i balans, och efter den generella brukarens värderingar. Det stärker hyresgästernas ställning och håller hyrorna på nivåer som är acceptabla. Samtidigt ger detta hyresgästerna ett starkare besittningsskydd än den fria hyressättning som Fastighetsägarna förespråkar. Mycket finns att göra för att förbättra situationen för hyresgästerna och vi i Hyresgästföreningen har många förslag men några socialbostäder som skulle brännmärka människor med lägre inkomster, behöver vi verkligen inte.

Marina Fredriksson
tf ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm

Läs repliken med svar från Billy McCormac här

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Bostadspolitisk frukost 4 december

frukost 4 december

 

Torsdag 4 december 2014

Kl. 8.30-9.30 (frukostbuffé från 8.00)

Lokal: Trade Winds, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson