Byggnadskostnaden ökade 2013

25 november, 2014

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag uppgifter om priser för nyproducerade bostäder 2013.

Priset för nyproducerade flerbostadshus var högre 2013 jämfört med 2012. Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade byggnadskostnaden med 4 procent för flerbostadshus.

Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus uppgick för Stor-Stockholm 2013 i genomsnitt till 44 735 kr. Det är den högsta kostnaden i riket. Motsvarande kostnad för riket var 37 571 kr.

Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med hyresrätt var 28 724 kr. Motsvarande kostnad för bostadsrätt var 42 252 kr. Högre markkostnad för bostadsrätter förklarar en del av skillnaden. I genomsnitt uppgick markkostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för hyresrätt till 3 748 kr. Motsvarande kostnad för bostadsrätt var 9 927 kr. Detta resultat liknar tidigare år vad gäller skillnader mellan hyres- och bostadsrätt.

Produktionskostnaden utgör den totala kostnaden för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadskostnad och markkostnad.