SCB: Antalet påbörjade bostäder ökar, men inte i Stockholm

20 november, 2014

SCB rapporterar idag att antalet påbörjade bostäder under de tre första kvartalen 2014 har ökat med 23 procent jämfört med samma period 2013. Detta gäller dock inte Stockholmsregionen där antalet påbörjade bostäder under perioden januari–september 2014 var 8182 jämfört med samma period 2013 då antalet var 8460. Av dessa var antalet bostäder i flerbostadshus 6848 år 2014 och 7073 år 2013.
För Stockholms kommun är siffrorna ännu sämre. Under perioden januari–september 2014 påbörjades 2540 bostäder, under samma period 2013 var antalet 4205.