Arkiv för januari, 2015

Bostadspolitisk frukost 26 februari 2015

28 januari, 2015

Nya energisnåla hus till rimlig kostnad – är det möjligt?

Hyresgästföreningen region Stockholm bjuder in till bostadspolitisk frukost
Tid: Torsdag 26 februari 2015 kl. 8.30-9.30 (frukostbuffé från 8.00)
Plats: Trade Winds, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm (ingång vid Comfort Hotel, bredvid Casino Cosmopol)

Är det möjligt med ett hållbart bostadsbyggande till rimlig kostnad? Är svaret på den frågan beroende av vilket tidsperspektiv vi utgår från? Hur ser det framtida hållbara bostadsbyggandet ut i Stockholmsregionen?

Medverkande:
Reza Yazdi, energi- och hållbarhetsansvarig, Rikshem
Pia Olenfalk, projektledare, Buildsmart
Erik Stenberg, arkitekt, KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande
Ewa Lofvar Konradsson (MP), kommunalråd Södertälje
Stefan Bergström (C), kommunalråd Sundbyberg
Hans Dahlin, energi- och miljöutredare, Hyresgästföreningen

Moderator:
Göran Cars, professor samhällsplanering, KTH

Anmälan och frågor:
sthlmseminarium@hyresgastforeningen.se
senast 16 februari 2015

 

Bostadspolitisk frukost 26 februari

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Fastighetsägarnas frukostseminarium 27 januari 2015

27 januari, 2015

Hyresgästföreningen region Stockholm deltog på Fastighetsägarnas frukostseminarium ”Bostadsmarknad för alla – utopi eller realistiskt mål?” den 27 januari 2015. Nima Sanandaji presenterade där sin rapport ”En hållbar social bostadspolitik” och en panel bestående av Hans Lind, KTH, Caroline Szyber (KD), Therese Berg, SABO och rapportförfattaren diskuterade rapporten. Fastighetsägarna delade även ut ett informationsmaterial om sin syn på bostadspolitiken.

Nima Sanandaji menar i sin rapport att bristen på fri hyressättning utgör idag ett hinder för en välfungerande bostadsmarknad. Han hänvisar bl a till uppgifter från Boverket och Bokriskommittén. Fastighetsägarna skriver i sitt material bl a att ”Enskilda hyresgäster bör få bättre möjligheter att träffa individuella hyresavtal med sina hyresvärdar, där de bland annat kommer överens om hur hyran ska ändras under hyrestiden.” Både rapportförfattaren och Fastighetsägarna är således förespråkare av marknadshyror och därmed social housing.

OK, då tar vi det en gång till:

Marknadshyror,

kommer innebära en återinförd hyresreglering

leder inte till ökat bostadsbyggande

gör det ännu mer lönsamt för fastighetsägarna (utan prestation)

vill varken allmänheten eller politikerna ha

kommer innebära minskat konsumtionsutrymme, omflyttningar och segregation

kommer innebära en värdeöverföring från skattekollektivet till fastighetsägarna

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

SCB: Inflationen -0,3 procent

13 januari, 2015

Inflationstakten, förändringen i KPI (konsumentprisindex) under de senaste tolv månaderna, var -0,3 procent i december. Det är en nedgång från föregående månad då den var -0,2 procent.

Nedgången motverkades av höjda hyror (1,7 procent) som påverkade uppåt med 0,2 procentenheter.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Fler hyresrätter på Lidingö

8 januari, 2015

Hyresrätterna på området Dalénum på Lidingö ska bli fler. JM Hyresbostäder startar ytterligare 97 hyreslägenheter till de nuvarande 146 hyresrätterna.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar de nya hyresrätterna och utgår från att de byggs till rimlig kostnad.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Fler aktörer krävs för att bygga bort bostadsbristen i Stockholm

7 januari, 2015

Dagens Nyheter tar idag upp den växande bostadsbristen i Stockholm. Visserligen var bostadsbyggandet under perioden tredje kvartalet 2013 till andra kvartalet 2014 historiskt högt med 14 500 påbörjade byggen i Storstockholm. Men, Boverket spår att takten i byggandet i Stockholm kommer att mattas av under 2015. Enligt Stockholms handelskammare kommer länet ha en brist på 130 000 bostäder år 2030 om inte byggandet tar rejäl fart.

Företagen som dominerar bostadsmarknaden; NCC, Skanska och Peab, klarar inte på egen hand att bygga bort bostadsbristen. De börjar få brist på yrkeskunnigt folk. Värt att notera är också att avkastningskraven ligger på 18-20 procent. Det krävs fler aktörer för att bygga bort bostadsbristen i Stockholm. Att den svenska byggmarknaden domineras av några få jättar kan i sig utgöra en konkurrensbegränsande faktor. Det krävs ett väldigt kunnande för att ta sig in på den svenska marknaden som inte är homogen. De utländska aktörer som skulle kunna ta upp konkurrensen och möta behovet, ställs inför ett lapptäcke av 290 kommunala marknader. Kommunerna har också svårt att hänga med på plankontoren.

Denna bild stämmer väl överens med Hyresgästföreningen region Stockholms bostadspolitik; släpp in fler byggherrar genom en aktiv markpolitik i kommunerna, arbeta för ett ökat regionalt fokus vilket skulle underlätta för nya aktörer och ge mer resurser till plankontoren i kommunerna.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson