Fastighetsägarnas frukostseminarium 27 januari 2015

27 januari, 2015

Hyresgästföreningen region Stockholm deltog på Fastighetsägarnas frukostseminarium ”Bostadsmarknad för alla – utopi eller realistiskt mål?” den 27 januari 2015. Nima Sanandaji presenterade där sin rapport ”En hållbar social bostadspolitik” och en panel bestående av Hans Lind, KTH, Caroline Szyber (KD), Therese Berg, SABO och rapportförfattaren diskuterade rapporten. Fastighetsägarna delade även ut ett informationsmaterial om sin syn på bostadspolitiken.

Nima Sanandaji menar i sin rapport att bristen på fri hyressättning utgör idag ett hinder för en välfungerande bostadsmarknad. Han hänvisar bl a till uppgifter från Boverket och Bokriskommittén. Fastighetsägarna skriver i sitt material bl a att ”Enskilda hyresgäster bör få bättre möjligheter att träffa individuella hyresavtal med sina hyresvärdar, där de bland annat kommer överens om hur hyran ska ändras under hyrestiden.” Både rapportförfattaren och Fastighetsägarna är således förespråkare av marknadshyror och därmed social housing.

OK, då tar vi det en gång till:

Marknadshyror,

kommer innebära en återinförd hyresreglering

leder inte till ökat bostadsbyggande

gör det ännu mer lönsamt för fastighetsägarna (utan prestation)

vill varken allmänheten eller politikerna ha

kommer innebära minskat konsumtionsutrymme, omflyttningar och segregation

kommer innebära en värdeöverföring från skattekollektivet till fastighetsägarna