Fler aktörer krävs för att bygga bort bostadsbristen i Stockholm

7 januari, 2015

Dagens Nyheter tar idag upp den växande bostadsbristen i Stockholm. Visserligen var bostadsbyggandet under perioden tredje kvartalet 2013 till andra kvartalet 2014 historiskt högt med 14 500 påbörjade byggen i Storstockholm. Men, Boverket spår att takten i byggandet i Stockholm kommer att mattas av under 2015. Enligt Stockholms handelskammare kommer länet ha en brist på 130 000 bostäder år 2030 om inte byggandet tar rejäl fart.

Företagen som dominerar bostadsmarknaden; NCC, Skanska och Peab, klarar inte på egen hand att bygga bort bostadsbristen. De börjar få brist på yrkeskunnigt folk. Värt att notera är också att avkastningskraven ligger på 18-20 procent. Det krävs fler aktörer för att bygga bort bostadsbristen i Stockholm. Att den svenska byggmarknaden domineras av några få jättar kan i sig utgöra en konkurrensbegränsande faktor. Det krävs ett väldigt kunnande för att ta sig in på den svenska marknaden som inte är homogen. De utländska aktörer som skulle kunna ta upp konkurrensen och möta behovet, ställs inför ett lapptäcke av 290 kommunala marknader. Kommunerna har också svårt att hänga med på plankontoren.

Denna bild stämmer väl överens med Hyresgästföreningen region Stockholms bostadspolitik; släpp in fler byggherrar genom en aktiv markpolitik i kommunerna, arbeta för ett ökat regionalt fokus vilket skulle underlätta för nya aktörer och ge mer resurser till plankontoren i kommunerna.