SCB: Närmare 187 000 bostäder planeras i Stockholms län fram till år 2023

2 januari, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar uppgifter om bostadsbyggandet i Stockholmsregionen; närmare 187 000 bostäder planeras fram till år 2023.

Stockholm är den kommun som planerar att bygga flest antal bostäder, 64 600 st. Därefter kommer Nacka med 12 900 bostäder. Den kommun som planerar att bygga minst antal bostäder är Salem; 770 st.

Upplands-Bro är den kommun som planerar att bygga flest antal bostäder per 1 000 invånare.

Men kommunerna överskattar konsekvent sitt byggande; de lovar fler bostäder än vad som sedan verkligen byggs. I slutet av september 2014 fanns beviljade bygglov för drygt 26 100 lägenheter i länet som ännu inte färdigställts. Av dessa var 4 470 inte ens påbörjade. Flest ej färdiga bostäder finns i Sundbyberg, 817 st.