Frukostseminarium: Nya energisnåla hus till rimlig kostnad – är det möjligt?

26 februari, 2015

Hur ska framtidens bostäder se ut? Och utifrån vilka perspektiv ska de planeras och byggas för att bli hållbara? Hyresgästföreningen region Stockholm bjöd in till bostadspolitisk frukost.

Temat för frukosten var nya energisnåla hus, och om de går att bygga till rimliga kostnader?

Region Stockholms ordförande Marina Fredriksson öppnade seminariet och hälsade samtidigt alla deltagare välkomna.

Som vanligt fanns också en diskussionspanel närvarande, som den här gången bestod av: Reza Yazdi från Rikshem, Pia Olenfalk från företaget Buildsmart, Erik Stenberg, arkitekt, KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande, samt Stefan Bergström, (C) Sundbybergs kommun. Moderator var Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH.

Hans Dahlin, energi- och miljöutredare från Hyresgästföreningen öppnade med att tala om att Sverige ligger i framkant om man jämför med övriga Europas energianvändning. Detta trots vårt kalla klimat. Samtidigt framhöll han att energikraven inte får ta för stor plats, utan att det viktigaste ändå är att alla har råd med en bostad.

Alla deltagare tyckte att både miljö och hållbarhet var viktiga. Det fanns många tankar kring både miljövänligt boende och ekonomiska följder av detta.

Reza Yazdi menade att hållbarhet blir allt viktigare, även från fastighetsägarnas perspektiv. Det gäller att tänka långsiktigt menade han, så att man kan underlätta förvaltningen av fastigheten. Man kan inte slarva, eftersom att detta kan påverka levnadsmiljön för de boende. Rent kostnadsmässigt bör man bygga på höjden, då det är både miljövänligare och mer ekonomiskt. Pia Olenfalk var inne på samma spår och menade att det att det inte finns några genvägar. Utan att man måste resonera utifrån ett livscykel-perspektiv, där framtida renoveringskostnader istället kan minskas. Att använda hållbara material gör det svårt att komma ifrån den direkta kostnaden, menade hon. För att motivera denna högre, men mer miljövänligare kostnad, måste man tala mer om hälsa. Men även om bra och dåliga ämnen som påverkar på sikt.

Erik Stenberg ansåg, som de övriga, att ekvationen att bygga billigt och miljösmart inte fungerar. För att hålla nere kostnaderna så gott det går, menade Stenberg att ett mer rationellt byggtänk måste till. Till exempel att subventionera den direkta kostnaden, för att sedan höja fastighetsskatten på sikt. Stefan Bergström (C) menade att politiker nog överlag är för dåligt insatta i frågan, och att ämnet därför måste lyftas mer. Samtidigt höll han med om byggande utifrån livscykelperspektivet. Och att man istället måste bygga både billiga och dyra bostäder, och inte för mycket i ”mittfåran”, som han utryckte det. Därför behövs det fler hyresrätter, även i Sundbyberg ansåg han.

Erik Stenberg tyckte att ”knäckfrågan”, som han uttryckte det, var hur man kan industrialisera miljövänligt byggande. Stenberg menade att modulbyggda hus är framtiden på längre sikt. Internationellt är det vanligt, men Sverige är långt ifrån att standardisera detta.

Göran Cars sammanfattade: Problematiken ligger i att det inte går att bygga billiga och energisnåla hus som alla har råd med. Eftersom det blir kostnader som ingen är beredd att ta. Varken kommun eller byggherre. Cars framhöll samtidigt att om man menar allvar så måste vi kanske hitta ett annorlunda finansieringssystem. Där man erhåller någon form av ersättning för en lösning som betalar sig i ett senare skede. Cars menade slutligen att politiker överlag måste jobba mer aktivt med frågor som berör byggandet av hållbara hus.