Stockholms Handelskammare om Bromma flygplats

20 februari, 2015

Hyresgästföreningen region Stockholm deltog på Stockholms Handelskammares seminarium idag om Bromma flygplats. I samband med seminariet släppte Stockholms Handelskammare rapporten ”Därför håller inte bostadsplanerna på Bromma” där man menar att verkligheten inte stämmer överens med Miljöpartiets vision om nedläggning av flygplatsen och bostadsplanerna där. Stockholms Handelskammare menar bl.a. att jobb hotas och att biltrafiken kommer öka vid förverkligande av Miljöpartiets vision. Det kommer dessutom ta betydligt längre tid att få bostäderna på plats än vad Miljöpartiet tror.

Daniel Helldén (MP) försvarade förslaget om bostäder istället för flyg på Bromma. Anna König Jerlmyr (M) ställde sig bakom den presenterade rapporten och menade att regionens konkurrenskraft står och faller med flygplatsen. Martin Arkad, vd Järntorget menade att Bromma flygplats behöver läggas ner men att bostadsbyggandet i så fall kommer ta längre tid än vad Miljöpartiet anger. Han pratade vidare om att Stockholms stads markpris styr byggvolymen och att det skulle byggas fler hyresrätter om staden släppte till mer mark med tomträtt. Även Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare deltog i diskussionerna.

Stockholms Handelskammare fick kritik för att när man pratar om Bromma flygplats är det en ”citynära” flygplats men när man pratar om bostäder på samma plats är det ett ”perifert” område.