Arkiv för mars, 2015

Fastighetsägarna om hyressättningen

31 mars, 2015

Branschorganisationen Fastighetsägarna presenterar i ”En ny svensk modell är möjlig” sin syn på hyressättningen. De förespråkar ett system där avtalsfrihet råder; individuella avtal mellan hyresvärden och hyresgästen. Det kollektiva förhandlingssystemet ska överges och enskilda hyresgäster gå från att vara en del av ett ”anonymt hyresgästkollektiv” till att bli ”fastighetsägarnas kunder”.

Fastighetsägarna försöker koppla hyressättningen till bostadsbristen och antyder endast kort att markpolitiken kan påverka bostadsbyggandet. Det ligger naturligtvis i branschorganisationens intresse att ensidigt fokusera på hyressättningen. Man försöker också förklara varför man menar att vi har en hyresreglering; den avskaffades men dess effekter bestod så därför avskaffades den inte.

Förmodligen är det så att skillnader i bostadspolitiken bottnar i hur man ser på bostaden; en rättighet eller en vara/produkt vilken som helst.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

OECD: Sverige bör bygga mer

Industriländernas samarbetsorganisation, OECD, skriver i sin senaste rapport att Sverige bör slopa överskottsmålen i budgeten och istället satsa på att få mer balans. Rapporten anser bland annat att Sverige bör satsa ännu mer på välfärden och göra det lättare för fastighetsbranschen att börja bygga. Finansministern Magdalena Andersson (s) håller med om att produktiviteten måste öka, och menar bland annat att det måste byggas mer.

Läs mer om nyheten via länken nedan.

http://www.dn.se/ekonomi/oecd-kritiserar-svensk-bostadspolitik/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Borgerlig röst för stöd till nya hyresrätter

30 mars, 2015

Skånska Dagbladet skriver om regeringens förslag att minska rotavdraget och subventionera nya hyresrätter med rimliga hyror. Tidningen ger regeringen sitt stöd och menar bl.a. att pengar bör gå till att bygga nya och billiga hyresrätter som motverkar den akuta bostadsbristen istället för att subventionera ombyggnader av det ägda boendet.

Läs ledaren i Skånska Dagbladet här

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Region Stockholm påverkar bostadspolitiken

26 mars, 2015

Regeringens besked igår om investeringsstöd till nya hyresrätter med rimliga hyror och motiveringen, bostadsbristen hämmar tillväxten och unga måste kunna få flytta hemifrån, till detta förslag visar att Hyresgästföreningen region Stockholms opinionsbildande arbete är framgångsrikt. Tack vare politikerträffar, seminarier, att vi står på gator och torg och på olika sätt deltar i den bostadspolitiska debatten o.s.v. har vi bidragit till att hyresrätten nu ska prioriteras.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Seminarium om att bygga för små plånböcker

Stockholms Handelskammare ordnade idag ett seminarium om att bygga för små plånböcker där byggare, som satsar på billigt byggande av mindre bostäder, berättade om sin verksamhet. NCC fokuserar på industriell produktion. SSM bygger för morgondagens stockholmare som inte vill att boendekostnaderna ska ta för stor del av den disponibla inkomsten. Tengbom Arkitekter berättade om sitt utvecklings- och förändringsarbete. Junior Living bygger moduler och BoKlok menar att kommunerna bör tidsbegränsa markanvisningarna och på så sätt snabba på byggandet.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson