Om subventioner och bostadsbyggande

19 mars, 2015

Oavsett vad man anser om subventioner står det klart att subventioner ökar bostadsbyggandet. Bostadsbristen var löst i Stockholm i början av 1970-talet och det var inte tack vare marknaden utan det som löste bostadsbristen var bl.a. subventioner. Allt var kanske inte positivt men bostadsbristen avskaffades.

De borgerliga partiernas företrädare i civilutskottet svarar nu på bostadsministerns artikel på DN Debatt häromdagen. De skriver bl.a. ”Subventioner för byggandet och energieffektiviseringar lamslår byggmarknaden och verkar kontraproduktivt. Det är precis den politiken som orsakat Sveriges eftersläpning i bostadsbyggandet”.

Den som hävdar att subventioner inverkar negativt på bostadsbyggandet har en hel del att bevisa. Oavsett vilken bostadspolitik man föredrar.

Läs om subventioner och bostadsbyggande här