En social bostadskommission

18 mars, 2015

Anders Lago, förbundsordförande HSB skriver på Aftonbladet debatt om behovet av en social bostadskommission som bl.a. ska titta på kommunernas markpolitik. Av debattartikeln framgår också att hårdare krav behöver ställas på allmännyttan istället för social housing.

Läs debattartikeln här