Arkiv för mars, 2015

Upplands Väsby: Bostaden en social rättighet

16 mars, 2015

Upplands Väsbys politiska ledning är tydlig med att bostaden är en social rättighet.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar denna inställning.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Kollektivtrafikens betydelse för bostadspolitiken

Kollektivtrafikens betydelse för bostadspolitiken i Stockholmsregionen är tydlig. Satsningar på kollektivtrafiken ökar förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande.

Det är därför oroande att Stockholms läns landsting nu planerar neddragningar inom kollektivtrafiken. Det kan bli indragna pendeltåg och bussar samt bantningar i tunnelbanan. Landstinget planerar även prishöjningar för resenärerna. Det ska alltså bli svårare att resa kollektivt i Stockholmsregionen.

Det är viktigt att bostadspolitiken ses i helhetsperspektiv då denna berör flera politikområden. Detta ställer krav på t.ex. staten, regionen och kommunerna att agera samstämmigt. I det här fallet är det tveksamt om landstingets planering stämmer överens med övriga aktörers uttalade prioritering av bostadsbyggandet.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Boverket om försäljning av allmännyttan

13 mars, 2015

Boverket redovisar i sin rapport ”De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 2013 och 2014″ uppgifter om bl.a. försäljning av allmännyttan i Stockholmsregionen.

Under 2013 sålde Stockholmsregionen 2,7 procent av sitt bestånd. Flest antal lägenheter sålde Botkyrka, 1 300 st.

Försäljningen av allmännyttan i kranskommunerna ökade 2013 jämfört med 2012, från ca 500 st till ca 2 700 st. Försäljningen i Stockholms stad minskade 2013 jämfört med 2012, ca 1 250 st såldes 2013 vilket var ca en fjärdedel av vad som såldes 2012.

Läs Boverkets rapport här

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Hyresrätten i fokus när gammalt blir nytt

11 mars, 2015

En ny bostadstrend i Stockholm handlar om att bygga om gamla kontors- och industrilokaler till nya bostäder. I Vattenfalls före detta kontorslokaler i Vällingby bygger Sveafastigheter 440 hyresrätter och 220 bostadsrätter. Enligt Statistiska centralbyrån blir nästan 1400 bostäder årligen till i Sverige genom att gamla kontor och industrier byggs om. Denna siffra är nu på väg upp, inte minst i Stockholm. Förutom satsningen i Vällingby har ett annat byggbolag planer på att göra om Ericssons gamla kontor vid Telefonplan. Här räknar man med ungefär 1000 nya bostäder. Trenden i att bygga mer bostäder, inte minst hyresrätter, ligger helt i linje med vad Hyresgästföreningen förespråkar.

För mer information klicka på länken nedan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6105190

No Comments » | Bostadsbyggande | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Bostadsministern: Öka antalet hyresrätter i resursstarka områden

Bostadsministern menar att bristen på hyresrätter i resursstarka områden är ett stort bekymmer och en orsak till att segregationen har ökat. Det största bristområdet är bostäder som människor med vanliga inkomster kan efterfråga. Bostadsministern säger att han får signaler om att det är väldigt höga markpriser i t.ex. Danderyd vilket gör det svårt att bygga hyresrätter. Om antalet hyresrätter i resursstarka områden ökar så minskar segregationen. Regeringen återkommer med åtgärder.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar bostadsministerns besked.

Läs om fler hyresrätter i resursstarka områden

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson