Statlig stimulans till nya hyresrätter med rimliga hyror

25 mars, 2015

Idag presenterade regeringen ett förslag om stimulans för nybyggnation av hyresrätter. Stödet, i budgetpropositionen för 2016, beräknas till 3,2 miljarder kr per år och gäller nybyggnation som påbörjas från och med idag den 25 mars 2015 med krav på rimliga hyror och energieffektivitet. Investeringsstödet är en del av regeringens bostadspaket där ytterligare 3,5 miljarder kr avsätts till stöd till kommunerna för bl.a. ökat bostadsbyggande.

Rotavdraget minskas och på så vis görs en omfördelning från ombyggnation till nybyggnation.

På pressträffen framhöll regeringen bostadsbristen, och framför allt bristen på hyresrätter,  i Stockholmsregionen och vilka konsekvenser den får för tillväxten och möjligheten för unga att kunna flytta hemifrån. Andelen hyresrätter behöver öka. Statsministern pekade på att detta är en frihetsfråga, att ha någonstans att bo.