Bostadsbyggandet på samma nivå som 2014

21 maj, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag preliminära uppgifter om påbörjade bostäder under första kvartalet i år i Stockholmsregionen.

Antalet bostäder som påbörjades var 2 741. Förra året samma period påbörjades 2 917 bostäder.

Bostadsbyggandet är på ungefär samma nivå som 2014 med hänsyn till att uppgifterna för 2015 är preliminära. SCB bekräftar denna bedömning.