Arkiv för maj, 2015

300 nya hyresrätter årligen i Järfälla

12 maj, 2015

Den politiska kollationen i Järfälla kommun har förnyat ägardirektivet för det egna kommunala bostadsbolaget, Järfällahus AB. Ett av de nya huvudmålen är att 300 nya hyresrätter ska byggas varje år. Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) menar att behovet av hyresrätter är enormt. I takt med att kommunen växer så behövs det fler hyresrätter, som framför allt unga och äldre människor kan flytta till menar Thunblad.

Förutom byggandet av fler hyresrätter ska även Järfällahus AB se över möjligheterna till att uppföra en separat bostadskö för unga kommuninvånare. Thunblad menar att bolaget har som syfte att stärka sitt sociala ansvar. Utöver en ny bostadskö funderar kommunen också på att införa en ”ungdomsgaranti”, genom vilken kommunen ska kunna erbjuda bostad inom några år.

 Läs mer här!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Prat om bostad 27 maj

27 maj

Prat om bostad 27 maj 2015 kl. 18 på Cocktailbaren, Debaser Medis

Hyresgästföreningen region Stockholm presenterar en rapport om unga vuxnas boende i Stockholmsregionen och politiska ungdomsförbund diskuterar.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Låg andel nya hyresrätter i Stockholm 2014

8 maj, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar uppgifter om andelen hyresrätter i färdigställda lägenheter i flerbostadshus 2014.

I storstadsregionerna Göteborg och Malmö var andelen hyresrätter 51 respektive 52 procent. I landet exklusive storstadsregionerna var andelen hyresrätter 65 procent. I Stockholmsregionen prioriteras inte hyresrätten utan här var andelen hyresrätter 35 procent.

Hyresgästföreningen region Stockholm ser med oro på denna utveckling med prioritering av det ägda boendet i Stockholmsregionen.

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-bostader/5595/5602/Behallare-for-Press/389253/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson