Prat om bostad den 27 maj – Unga vuxnas boende i Stockholm

28 maj, 2015
Från vänster: Dina Viksten Abrahamson, Linus Rehn, Imer Yasar, Eskil Engström samt moderatorn Cattis Carlén

Från vänster: Dina Viksten Abrahamson, Linus Rehn, Imer Yasar, Eskil Engström samt moderatorn Cattis Carlén

 

Onsdagen den 27 maj släppte Hyresgästföreningen region Stockholm den färskt framtagna rapporten om hur unga vuxna i åldrarna 20 till 27 år i regionen bor och hur de vill bo. För att lyfta rapporten och öppna upp för diskussion bjöd regionen in till politisk paneldebatt på Debaser vid Medborgarplatsen i Stockholm.

Simon Safari, styrelseordförande på Hyresgästföreningen region Stockholm öppnade kvällens tillställning genom att presentera sig och hälsa alla välkomna. Därefter tog regionens bostadspolitiska utredare Henrik Ludvigsson vid. Ludvigsson presenterade siffror ur rapporten som visade att andelen unga vuxna med egen bostad har minskat i Stockholms län. Endast 41 procent av 240 947 unga bor i egen bostad, och så lite som 16 procent av dessa bor i hyresrätt. 35 procent av dem som har flyttat hemifrån lever även under existensminimum efter att hyran är betald. En annan viktigt siffra var att 88 600 unga vuxna i Stockholms stad vill ha en egen bostad, men i nuläget saknar det.

Safari menade att en bostad har blivit en lyxvara, och att nya bostäder byggs utifrån efterfrågan och inte utifrån behov, som det borde göras. Vidare menade Safari att Stockholms stads beslut att sänka kraven på inkomst i sina allmännyttiga bostadsbolag är ett steg i rätt riktning. Det gör det möjligt för fler människor med olika förutsättningar att kunna hyra menade han. Men politikerna måste göra det smidigare för byggandet att komma igång, processerna måste gå snabbare om vi vill få fram fler hyresrätter till rimliga hyror på kortare tid.

Efter en kort paus tog paneldebatten vid. Moderator för dagen var Cattis Carlén, projektledare som arbetar med bostadsfrågor för unga vuxna inom projektet Bopinion.

I panelen återfanns representanter från fyra ungdomspartier i Stockholm. Deltog gjorde Eskil Engström från Grön ungdom, Linus Rehn från Kristdemokratiska ungdomsförbundet, Dina Viksten Abrahamson från Ung vänster samt Imer Yasar från Centerpartiets ungdomsförbund.

När deltagarna presenterade sina åsikter så märktes det snabbt att alla ville att det skulle byggas fler hyresrätter. Dock skilde det sig åt när frågan kom om hur det skulle gå till. Rehn menade att dagens planekonomi försvårar och begränsar byggandet, och att marknadslösningar skulle ge byggföretagen incitament till att bygga mer. Yasar var inne på samma spår och menade att hyresregleringen försvårar och ger inga bra villkor för fastighetsägare och byggföretag, och att man succesivt bör reglera bort den. Viksten Abrahamson höll inte med och menade snarare att problemet ligger i att dagens samhälle är mer marknadsstyrt är förut, och att marknadslösningar skapar större problem, speciellt när det kommer till klasskillnader, segregation och orättvisa boendeformer. Engström tyckte att regeringens förslag på bostadssubventioner till hyresrätter är bra, och att det absolut behövs för att under en kort tid bygga bort den akuta bostadsbristen. Samtidigt menade även Engström att byggnadsprocesserna bör bantas ner så att det går ännu snabbare att bygga nya hyresrätter.

Debatten avslutades med korta svar från deltagarna på vad man kan göra för att påskynda byggprocesserna. Viksten Abrahamson korta svar var att skatten bör höjas, framförallt förmögenhetsskatten. Rhen var inne på ett annat spår och ansåg att fastighetskatten bör tas bort, speciellt för studentbostäder. Yasar påpekade det hon hade sagt förut, att hyresregleringen succesivt bör försvinna. Engströms korta svar var att en utbyggd kollektivtrafik utvidgar även förutsättningarna för nya bostadsbyggen.