Arkiv för juni, 2015

Fastighetsägarna slår in öppna dörrar

30 juni, 2015

Fastighetsägarna Stockholm slår in öppna dörrar när man nu, via sin makthavarpanel, kommer fram till att det bör vara en skillnad i hyresnivå mellan en lägenhet i innerstaden och en i ytterförorten. Denna skillnad finns redan idag; 32 procent genomsnittlig högre hyra i innerstaden. Fastighetsägarna har själv varit med och förhandlat fram denna nivå. Att sedan hävda att hyresstrukturen är godtycklig är detsamma som att underkänna sin egen kompetens på förhandlingsområdet.

Svarthandel med hyresrätter är en konsekvens av bostadsbristens Stockholm. Ansvariga politiker har inte tagit sitt bostadsförsörjningsansvar. Att blanda ihop svarthandel med hyresnivåer är att uppvisa en bristande insikt i bostadsfrågan.

Hyresgästföreningen region Stockholm presenterade en rapport om hyresstrukturen i Stockholms stad i november förra året. Där visar vi med all önskvärd tydlighet hur hyressättningen i Stockholm verkligen ser ut. Det kanske vore dags för Fastighetsägarna att studera vår rapport eftersom det egna underlaget verkar ha stora brister? 

(Länk till rapporten ”Vad är rätt hyra i Stockholm”)

Hyresgästföreningen region Stockholm vill gärna se en seriös bostadspolitisk diskussion om nya hyresrätter med rimliga hyror, när kommer den?

No Comments » | Bostadspolitik, Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

P-normen ändras i Stockholms stad

29 juni, 2015

P-normen ändras i Stockholms stad så att krav på p-platser vid bostadsbyggande påverkas av hur kollektivtrafiken ser ut i området. Men även möjligheter till cykling och tillgång till bilpool. På så sätt blir p-normen mer flexibel och bostadsbyggandet billigare vilket påverkar kommande hyresnivåer.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar Stockholms stads nya p-norm.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Unga flyttar hemifrån allt senare

25 juni, 2015

SCB presenterar nu sin demografiska rapport ”På egna ben – en beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet” där man visar att unga flyttar hemifrån allt senare och att unga i storstäderna flyttar hemifrån senast.

Uppgifterna från SCB stödjer Hyresgästföreningen region Stockholms rapport om unga vuxnas boende i Stockholmsregionen som vi nyligen presenterade.

No Comments » | Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Chockhöjda hyror löser inte bostadsbristen

18 juni, 2015

Simon Safari, regionordförande skriver en replik till Fastighetsägarna Stockholm i Dagens Samhälle:

”På vilket sätt löser man bostadsbristen när man förespråkar chockhöjda hyror i attraktiva lägen så att hyresgäster måste flytta från sina hem och mer kapitalstarka hyresgäster kan flytta in? 

Det är en lösning som endast gynnar fastighetsägarna som kommer att göra ännu större vinster på en fri hyressättning. Fler bostäder blir det ju inte.

McCormac beskyller politikerna för att inte se verkligheten som den är. Men själv pratar han om hyresgästerna som ”kunder”, och det är ett bevis på en skev verklighetsuppfattning. En bostad är en social rättighet, den kan aldrig någonsin jämställas med en vara, lika lite som en hyresgäst kan jämställas med en kund! Vi hyresgäster konsumerar inte våra bostäder, det är våra hem och våra kvarter är vår hembygd.”

Länk till hela artikeln

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Simon Safari: Bygg fler hyresrätter!

15 juni, 2015

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm, svarar på Fastighetsägarna Stockholms debattartikel på SVT Opinion:
”Fastighetsägarna pratar om oss hyresgäster som ”kunder”, och försöker ge sken av att bostaden är en vara som vilken annan vara som helst. Men där har de fel. Bostaden är en social rättighet och hyresgästen bor i sitt hem, vilket är något helt annat än att konsumera en vara. Det är cyniskt att påstå att bostaden är en vara med ett pris som ska regleras av efterfrågan när det i själva verket handlar om ett lagstadgat hyressättningssystem som ger båda parter likvärdiga villkor i förhandlingarna. Vi frågar oss hur Fastighetsägarna egentligen tar ansvar för sitt uppdrag som förhandlingspart, när organisationen samtidigt arbetar för att avskaffa nuvarande hyressättningssystem? Det är ett ohållbart agerande.”

Länk till hela artikeln

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius