Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen minskar

19 augusti, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag preliminära uppgifter om påbörjade bostäder under första halvåret i år i Stockholmsregionen.

Antalet bostäder som påbörjades var 5 047 varav 4 240 flerbostadshus. Förra året samma period påbörjades 6 599 bostäder varav 5 583 flerbostadshus.