Arkiv för september, 2015

Region Stockholm hos (MP) i Stockholms stad

4 september, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag borgarrådet Daniel Helldén (MP) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. vår gemensamma ståndpunkt att Bromma flygplats ska läggas ner för att det istället ska byggas bostäder där. Miljöpartiets inställning när det gäller upplåtelseformer där är att det ska vara hälften hyresrätter. Andra frågor vi lyfte med Daniel Helldén (MP) var hyresgästers trångboddhet, bostadsbristen och infrastrukturens betydelse för bostadsbyggandet. Simon var också tydlig med att hyresförhandlingarna med allmännyttan ska ske direkt med dem.

simon o daniel

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Oförändrade hyror är bra för samhällsekonomin

3 september, 2015

Inför årets hyresförhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm noggrant analyserat samhällsekonomin och bostadsbolagens ekonomi. Vi konstaterar att det aldrig har varit mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större. Det finns alltså all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

I Sverige har vi, i stor politisk enighet, valt ett hyressättningssystem med förhandlade hyror där konsumenternas intresse av trygghet och rimliga hyror vägs samman med goda förutsättningar för långsiktig fastighetsförvaltning.

De årliga hyresförhandlingarna har sin grund i samlade ekonomiska bedömningar av kostnadsutvecklingen för bolagen och en avvägning mot behovet av en rimlig hyresutveckling på orten och rimliga boendekostnader för hyresgästerna.

I år kommer vi att fokusera särskilt på förvaltningskvalitet, det vill säga vad hyresgästerna tycker om hyresvärdarnas service och förvaltning.

– Vår självklara utgångspunkt i förhandlingarna är att bostadsbolagen belägger sina behov av hyreshöjningar och redovisar utfallet av tidigare förhandlingsöverenskommelser. Vi förväntar oss att bolagen i årets förhandlingar tar ansvar och visar återhållsamhet i sina yrkanden, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

No Comments » | Bostadspolitik, Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius