Region Stockholm hos (C) i Stockholms stad

14 september, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade Karin Ernlund, gruppledare för (C) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. stadsmiljöfrågor. Andra frågor vi lyfte med Karin Ernlund (C) var hyressättningen, upprustningar och vikten av en aktiv markpolitik för att påverka bostadsbyggandet.

simon o karin c