Region Stockholm hos (FP) i Stockholms stad

7 september, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (FP) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. hyressättningen där Folkpartiet tydliggjorde sitt förslag om fri hyressättning i nybyggnation; det har inte fokus på Stockholm. Andra frågor vi lyfte med Lotta Edholm (FP) var trångboddhet, vikten av en aktiv markpolitik och att en inte för stor andel av disponibel inkomst går till boendet.

simon o lotta