Region Stockholm hos (S) i Stockholms stad

14 september, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade finansborgarrådet Karin Wanngård (S) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. bostadsbyggandet och vikten av Hyresgästföreningens delaktighet i dessa processer. Andra frågor vi lyfte med Karin Wanngård (S) var markpolitiken, infrastrukturens betydelse för bostadsbyggandet och hyressättningen. Simon var också tydlig med att hyresförhandlingarna med allmännyttan ska ske direkt med dem.

simon o karin