Region Stockholm hos (Fi) i Stockholms stad

30 oktober, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Gita Nabavi, gruppledare för (Fi) och hade ett givande bostadspolitiskt samtal.

Vi diskuterade bl.a. att andelen hyresrätter behöver öka. Andra frågor vi lyfte med Gita Nabavi (Fi) var hyresgästers inflytande vid upprustning, trångboddhet och vikten av en aktiv markpolitik.

simon o gita