Region Stockholm i Vallentuna

20 oktober, 2015

Simon Safari, ordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Parisa Liljestrand var tydlig med att hon är positiv till bostadsbyggande i Vallentuna och hon vill öka andelen hyresrätter i kommunen från dagens nivå på ca 5 procent av bostadsbeståndet. Hon menade att det är svårt att få hyresrätter byggda i Vallentuna då intresset från byggherrarna inte är så stort. Det kommunala bostadsbolaget AB Össebyhus saknar kompetens och resurser. Vallentuna har precis börjat driva en aktivare markpolitik med markanvisningar. Detta har man tidigare inte gjort. Hon ser gärna nya studentbostäder i kommunen.

Vidare framhöll Parisa Liljestrand att Vallentuna är aktiv i Sverigeförhandlingen och arbetar för att Roslagsbanan förlängs till Arlanda. Om så sker gör hon bedömningen att 8 500 nya bostäder kan byggas i Vallentuna.

Hon samverkar gärna med Hyresgästföreningen region Stockholm när det gäller opinionsbildning gentemot staten (generösare regler kring riksintressen och buller skulle kunna öka bostadsbyggandet) och byggbolagen (det är lönsamt att bygga hyresrätter).

Simon pratade om att det är viktigt med en aktiv markpolitik då den bl.a. kan öka konkurrensen bland byggherrarna. Han pekade också på den låga andelen hyresrätter i Vallentuna, att allmännyttan skulle kunna spela en mer framträdande roll och att kommunens markinnehav är litet. Simon var tydlig med att om kommunen anger att en stor andel av de ev 8 500 nya bostäderna i Vallentuna blir hyresrätter ökar förutsättningarna för att Hyresgästföreningen region Stockholm bidrar till opinionsbildningen för en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

simon o parisa