Nu spelar kostnaderna plötsligt ingen roll

26 november, 2015

Simon Safari svarar Fastighetsägarna Stockholm i SvD:

Det är rörande hur Billy McCormac numera värnar om de bostadslösa. Det intressanta är att just de bostadslösa som han refererar till, är de som har så gott om pengar att de skulle kunna efterfråga bostäder med marknadshyror. Men hur blir det med alla andra, Billy? De som har normala inkomster, ensamstående föräldrar, de unga som vill flytta hemifrån eller till Stockholm för jobb och studier? De kommer inte att ha möjlighet att efterfråga lägenheter med de hyror som Fastighetsägarna strävar efter.

Billy McCormac kommer inte med något nytt i sin replik till vår artikel. Det är samma gamla skåpmat. Men inget blir en sanning bara genom att upprepas in absurdum. Det finns absolut ingenting som visar på att byggandet skulle öka om hyressättningen släpps fri. Inget över huvud taget. Inte heller finns några som helst indikationer på att kriminaliteten (?) skulle minska om fastighetsägarna får höja sina hyror så mycket de vill. Och det är knappast den djupa kris som Billy McCormac påstår att hyressättningssystemet i regionen befinner sig i, som orsakar bostadslösheten. Det torde istället vara bristen på bostäder, eller hur?

Vad det gäller de ”sakfel” Billy McCormac påstår sig rätta, finns den redogörelsen redan i rapporten, så några fel handlar det inte om. Att direktavkastningen är 7,7 mot bokfört värde och runt 4 mot marknadsvärde är en klar indikation på hur lönsamt det är för bolagen och hur marknadsvärdena skjuter i höjden. Här finns inget utrymme för tvivel om hur lönsamt det är att äga hyresfastigheter i Stockholmsregionen.

Billy McCormac menar också att fastighetsägarnas lönsamhet inte skulle ha någon betydelse för hur hög hyra hyresgästerna ska betala. Det är ett märkligt resonemang. Att bruksvärdet ska baseras på olika faktorer som förvaltningskvalitet och standard är en sak. Men de årliga hyresförhandlingarna som sker mot bakgrund av kostnadsutvecklingen är en helt annan sak. Det borde Billy McCormac känna till och att han här visar en djup okunnighet om den saken är alarmerande.

De årliga hyresförhandlingarna ska ta hänsyn till det ekonomiska läget som råder i samhället. Här har räntor, inflation och andra kostnadsökningar och –sänkningar en stor roll. Det brukar inte vara några problem för Fastighetsägarna att  hävda att hyresgästerna via hyran ska vara med och betala för de ökade kostnader bolagen har. Men nu befinner vi oss i ett ekonomiskt läge när bolagens vinster ökar markant och där kostnaderna ligger still. Då kommer Fastighetsägarna med andra argument och plötsligt har kostnader ingen betydelse utan nu ska hyrorna höjas för att de ska höjas?

Hyresgästföreningen region Stockholm håller med om att en översyn av hyressättningen i Stockholmsregionen behövs. Vi vill dock betona att hyrorna ska sättas efter hyresgästernas generella värderingar och inte efter en enskild hyresgästs värdering.

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

Länk till artikeln