Arkiv för november, 2015

Region Stockholm i Danderyd

20 november, 2015

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Olle Reichenberg berättade att planer finns för ca 1 700 nya bostäder under de kommande fem åren, de allra flesta bostadsrätter men ca 300-400 studentlägenheter. Det finns ett stort intresse från byggherrar att bygga hyresrätter i Danderyd. Det är inte aktuellt med en allmännytta i kommunen.

Han tycker att bullerlagstiftningen borde vara mer flexibel, att möjligheterna till överklagan borde minska och han ser ett problem med att få en rimlig produktionskostnad för hyresrätter. Kommuninvånarna i Danderyd är i allmänhet inte positiva till bostadsbyggande. Han ser gärna en samverkan med Hyresgästföreningen region Stockholm när det gäller opinionsbildning kring buller och överklagandemöjligheter.

Danderyds inspel i Sverigeförhandlingen handlar om en utbyggd tunnelbana där en ny station i så fall skulle byggas i kommunen. Olle Reichenberg menar då att ca 5 000 nya bostäder skulle kunna byggas i Danderyd. Kanske ännu fler om det blir en överdäckning av E 18.

Simon pratade om att Danderyd saknar allmännytta, vikten av en aktiv markpolitik, bristande konkurrens inom byggbranschen och att befolkningen beräknas minska i Danderyd.

simon o olle

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Minimal ökning av bostadsbyggande i länet

19 november, 2015

Idag släppte Statistiska centralbyrån (SCB) siffror som visar att byggandet av nya lägenheter i Stockholms län under årets tre första kvartal, är något högre, än vid samma tid förra året.

Totalt har 9 273 lägenheter påbörjats under de tre första kvartalen 2015, förra året var den siffran 9 218. Siffrorna visar alltså att det har skett en minimal ökning med 55 lägenheter. Totalt för hela Sverige så ökar antalet påbörjade lägenheter med 35 procent under samma period.

Läs mer här!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Slutreplik om Bromma flygplats

17 november, 2015

Simon Safari, regionordförande, och Daniel Helldén (MP) svarar Anna König Jerlmyr (M) i en slutreplik om Bromma flygplats.

”Bostadsbristen – inte resorna – hindrar tillväxten”

Stockholm och Sverige har inte råd att avstå från bostäder på Bromma – vi behöver ha ett långsiktigt perspektiv och flera aktörer som gemensamt tar ansvar för samhällsutvecklingen, skriver Simon Safari, Hyresgästföreningen, och Daniel Helldén (MP).

 

SLUTREPLIK | BROMMA FLYGPLATS

Anna König Jerlmyr (M) anser i en replik på vår gemensamma debattartikel ”Bostäder behövs på Bromma flygplats” att annat bostadsbyggande i Stockholm helt kan ersätta de upp till 50 000 bostäder som stockholmarna går miste om ifall Bromma flygplats tillåts vara kvar. Det är kortsiktigt och felaktigt.

Stockholms stad ska bygga 140 000 bostäder till 2030, av dessa ska 40 000 byggas redan till 2020. Samtliga 140 000 bostäder är redan planerade bostäder utan att marken där Bromma flygplats ligger tas i anspråk. Eftersom Stockholms stad fortfarande väntar på besked från regeringen om och när Bromma flygplats kan stängas, vore det felaktigt att redan nu lägga in dessa bostäder i den tidsbestämda ramen för nya bostäder.

Däremot vet vi att upp till 50 000 bostäder i stället för en flygplats medför ännu bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, en tydlig och långsiktig planering samt att Stockholm, Solna och Sundbyberg bättre kan knytas samman med en attraktiv och hållbar stadsmiljö. Upp till 50 000 bostäder på Bromma flygplats gäller utöver de redan planerade 140 000 bostäderna. Stängs flygplatsen behöver staden revidera bostadsplanerna till år 2030.

Vi gläds över att staden till nästa år har höjt ambitionerna för antalet påbörjade bostäder och att antalet bostäder i nya detaljplaner är över 10 000 bara för 2015. Antalet hyresrätter har ökat från en tredjedel av nybyggda bostäder till att nu vara hälften. Genom att bygga nya bostäder i Stockholm kommer fler i arbete. Bostäder och arbetstillfällen bidrar till att Stockholm ska fungera både i dag och i framtiden.

Stockholm och Sverige har inte råd att avstå från bostäder på Bromma – vi behöver ha ett långsiktigt perspektiv och flera aktörer som gemensamt tar ansvar för samhällsutvecklingen. Det är den allvarliga bristen på bostäder som hindrar människor och företag från att utvecklas, inte svårigheterna att ta sig till och från Stockholm.

Simon Safari
ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

Daniel Helldén (MP)
trafikborgarråd, Stockholms stad

Läs repliken här.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Nynäshamn ska förtätas med 200 hyresrätter

Idag rapporterar lokaltidningen Nynäshamnsposten att Nynäshamnsbostäder satsar på att bygga minst 200 hyresrätter på tre år. Kommunalrådet i Nynäshamn, Daniel Adborn (FP), menar att kommunen hoppas på att bygga fler hyresrätter än så, men att den stora utmaningen ligger i att lägenheterna ska stå klara inom en treårs-period. Främst ska det röra sig om områdena Estö, Kullsta, Valkyrianparken och Gröndal.

Pengarna till nybyggnationerna uppges främst komma från de utförsäljningar kommunen gjorde förra året, då man sålde drygt 500 lägenheter ur allmännyttans bostadsbestånd.

Läs mer här!

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Förslag om ett bostadsbyggnadskansli inom landstinget

13 november, 2015

Socialdemokraterna föreslår att ett bostadsbyggnadskansli inrättas inom Stockholms läns landsting. Kansliet ska verka för att öka byggtakten i länet och att bostadsbyggandet ska leda till ökad social jämlikhet och integration. Vidare ska kansliet samordna mellan kommunerna, Länsstyrelsen och landstinget samt samverka med byggsektorn. Samtliga kommuner i länet ska ta ansvar för bostadsbyggandet.

Förslaget ligger helt i linje med Hyresgästföreningen region Stockholms fokus på ökad regional samverkan. Men det förändrar inte frågan om ansvar och inflytande i grunden; det är fortfarande kommunerna som har detta. Bostadspolitiken är formellt inte regional.

Läs mer här

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson