Arkiv för december, 2015

Region Stockholm i Haninge

16 december, 2015

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge och Göran Svensson (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden i Haninge och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Meeri Wasberg och Göran Svensson berättade om Haninge Bostäder AB med ca 2 000 lägenheter och att det de närmaste tio åren planeras för ca 8 000 nya bostäder varav 30-40 procent ska vara hyresrätter. Det ska framför allt byggas, förtätas vid kommunens pendeltågsstationer. Det finns ett ökat intresse från byggherrar att bygga hyresrätter.

De menar att det är ett problem med att hyresrätten av många uppfattas som en boendeform för mindre bemedlade och att ett lägre markpris inte garanterar lägre hyra. Landstingets trafikplanering är viktig för bostadsbyggandet. Tvärförbindelsen Södertörn och spårväg syd är viktig för Haninge.

Simon pratade om hyresrätten som boendeform, vikten av en aktiv markpolitik, infrastrukturens betydelse för bostadsbyggandet och Haninges befolkningsutveckling.

simon o meeri

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadsbristen påverkar hyrorna för andrahandsboende

15 december, 2015

Bostadsbristen i Stockholms län har länge beskrivits som akut. Idag rapporterar DN om hur bristen på bostäder direkt påverkar både studenter och företag som vill flytta till regionen. En annan indikator på hur bostadsbristen påverkar Stockholms län är hur andrahandshyrorna fortsätter att stiga. I snitt så kostar en etta på 30 kvadratmeter i Stockholms stad 8 220 kronor i månaden, och en tvåa på 55 kvadratmeter i snitt 12 086 kronor månaden. Dyrast är andrahandshyrorna i innerstaden, där en etta i snitt har en månadshyra på 9 421 kronor. Andrahandshyrorna uppges ha ökat efter lagändringen som skedde den första februari 2013. Lagändringen innebar att den som hyr ut sin bostadsrätt i andrahand fick rätt att ta ut en mycket högre hyra än vad som gällde innan, en kostnadsbaserad hyra.

Läs mer här! 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Prat om bostad 9 december – tema upprustning

14 december, 2015

Paneldebatt under Prat om bostad”Alla känner vi någon som påverkas av detta, att deras hyresrätt ska upprustas och oron över att man inte ska ha råd att bo kvar när hyrorna höjs”, så inledde moderator Cissi Wallin Hyresgästföreningen region Stockholms seminarium Prat om bostad. Utgångspunkter för kvällen var hur Stockholm ska upprustas för regionens framtida hyresgäster. Hur upprustar vi för ett hållbart samhälle där unga får vara med och påverka framtidens boende? Och där de har råd att bo kvar.

Victoria Percovich Gutierrez, projektledare för Malmös innovationsplattform berättade om Malmö stads arbete med upprustningar av hyresrätter och stadsplanering. Kommunen såg en utveckling i staden där levnadsvillkoren för invånare i olika stadsdelar skilde sig mer och mer. En segregerad stad  där den förväntade levnadslängden kunde skilja sig sju år beroende på var i Malmö man bodde. Personer som bodde i miljonprogrammen hade den lägsta förväntade levnadslängden.

För att få en mer sammanhållen stad skapades en plattform där aktörer från näringslivet, akademin, föreningar och organisationer samarbetade med kommunen. Tanken var att kommunen skulle pusha och skapa möjligheter för samarbeten genom att koppla ihop aktörer. Ett lyckat exempel var till exempel ett samarbete mellan fastighetsägare och energibolag. Samarbetet ledde till att energiförbrukningen sjönk vilket ledde till högre vinst för fastighetsägaren. Pengarna användes till att upprusta lägenheterna. Därefter kopplades Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan in, flera boende fick jobb inom upprustningsprojektet hos fastighetsägaren eller underleverantörer. Samarbetena ledde dessutom till att fastighetsägaren köpte mark från kommunen för att bygga nya hyresrätter.

Percovich Gutierrez betonade de möjligheter som kan uppstå genom att koppla ihop olika pengapåsar för att främja sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Victoria Percovich Gutierrez berättar om Malmö stads arbete

Mårten Espmarker från Gröna studenter (GS), Frans Sporsén från Centerns ungdomsförbund (CUF), Cecilia Johnsson från Liberala ungdomsförbundet Storstockholm (LUF) och Daniel Vencu Velasquez Castro från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbundet Storstockholm (SSU) debatterade sedan kring upprustningsfrågan. Paneldeltagarna var alla överens om att som ung stockholmare är frågan om upprustningar och hyressättning av hyresrätter mycket viktig.

Men hur ska vi motverka att människor tvingas flytta när deras hyresrätter upprustats? Här hade panelen olika åsikter. Johnsson (LUF) ansåg att hyresvärden ska erbjuda olika nivåer för att skapa områden där alla kan bo, oavsett storleken på plånboken. Vencu Velasquez Castro (SSU) höll inte med utan betonade att beståndet i ett område ska hålla samma nivå. Sporsén (CUF) och Espmarker (GS) menade att det finns fastighetsägare som upprustar hyresrätter i onödan enbart för att kunna höja hyran och att detta måste hindras.

Sporsén (CUF) ansåg att grunden till problemen är att vi inte bygger tillräckligt. Han menade att ett av de stora hindren för att bygga fler hyresrätter är Plan- och byggnadslagen och att segdragna överklagandeprocesser har lett till att marknaden pajar.

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Ungas boende, Upprustningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Prat om bostad 9 december

8 december, 2015

151201_upprustningar

No Comments » | Bostadspolitik, Ungas boende, Upprustningar | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Länsstyrelsen Stockholm: Behövs 16 000 nya bostäder per år

2 december, 2015

Länsstyrelsen Stockholm presenterar sin årliga rapportering till regeringen om läget i länet; ”Stockholm 2016 – Full fart framåt!”.

Fem avgörande utvecklingsområden har identifierats. Ett av dessa är bostäder, regionens kanske största utmaning vid sidan av flyktingsituationen. Länsstyrelsen Stockholm ser att det regionala behovet är minst 16 000 nya bostäder per år.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson