Lägre produktionskostnad för hyresrätt

2 december, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag uppgifter om produktionskostnaden för bostäder.

Enligt Byggnadsprisindex ökade den med 5 procent för flerbostadshus 2014 jämfört med 2013. Produktionskostnaden var högst i Stockholmsregionen med 43 793 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus.

För bostadsrätt är produktionskostnaden högre, 48 procent, än för hyresrätt. För hyresrätten är kostnaden 28 827 kr per kvadratmeter. Högre markkostnad för bostadsrätter förklarar en del av skillnaden.

Produktionskostnaden utgör den totala kostnaden för bostadsprojektet.