Prat om bostad 9 december – tema upprustning

14 december, 2015

Paneldebatt under Prat om bostad”Alla känner vi någon som påverkas av detta, att deras hyresrätt ska upprustas och oron över att man inte ska ha råd att bo kvar när hyrorna höjs”, så inledde moderator Cissi Wallin Hyresgästföreningen region Stockholms seminarium Prat om bostad. Utgångspunkter för kvällen var hur Stockholm ska upprustas för regionens framtida hyresgäster. Hur upprustar vi för ett hållbart samhälle där unga får vara med och påverka framtidens boende? Och där de har råd att bo kvar.

Victoria Percovich Gutierrez, projektledare för Malmös innovationsplattform berättade om Malmö stads arbete med upprustningar av hyresrätter och stadsplanering. Kommunen såg en utveckling i staden där levnadsvillkoren för invånare i olika stadsdelar skilde sig mer och mer. En segregerad stad  där den förväntade levnadslängden kunde skilja sig sju år beroende på var i Malmö man bodde. Personer som bodde i miljonprogrammen hade den lägsta förväntade levnadslängden.

För att få en mer sammanhållen stad skapades en plattform där aktörer från näringslivet, akademin, föreningar och organisationer samarbetade med kommunen. Tanken var att kommunen skulle pusha och skapa möjligheter för samarbeten genom att koppla ihop aktörer. Ett lyckat exempel var till exempel ett samarbete mellan fastighetsägare och energibolag. Samarbetet ledde till att energiförbrukningen sjönk vilket ledde till högre vinst för fastighetsägaren. Pengarna användes till att upprusta lägenheterna. Därefter kopplades Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan in, flera boende fick jobb inom upprustningsprojektet hos fastighetsägaren eller underleverantörer. Samarbetena ledde dessutom till att fastighetsägaren köpte mark från kommunen för att bygga nya hyresrätter.

Percovich Gutierrez betonade de möjligheter som kan uppstå genom att koppla ihop olika pengapåsar för att främja sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Victoria Percovich Gutierrez berättar om Malmö stads arbete

Mårten Espmarker från Gröna studenter (GS), Frans Sporsén från Centerns ungdomsförbund (CUF), Cecilia Johnsson från Liberala ungdomsförbundet Storstockholm (LUF) och Daniel Vencu Velasquez Castro från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbundet Storstockholm (SSU) debatterade sedan kring upprustningsfrågan. Paneldeltagarna var alla överens om att som ung stockholmare är frågan om upprustningar och hyressättning av hyresrätter mycket viktig.

Men hur ska vi motverka att människor tvingas flytta när deras hyresrätter upprustats? Här hade panelen olika åsikter. Johnsson (LUF) ansåg att hyresvärden ska erbjuda olika nivåer för att skapa områden där alla kan bo, oavsett storleken på plånboken. Vencu Velasquez Castro (SSU) höll inte med utan betonade att beståndet i ett område ska hålla samma nivå. Sporsén (CUF) och Espmarker (GS) menade att det finns fastighetsägare som upprustar hyresrätter i onödan enbart för att kunna höja hyran och att detta måste hindras.

Sporsén (CUF) ansåg att grunden till problemen är att vi inte bygger tillräckligt. Han menade att ett av de stora hindren för att bygga fler hyresrätter är Plan- och byggnadslagen och att segdragna överklagandeprocesser har lett till att marknaden pajar.