Färre påbörjade hyresrätter i länet 2015 än 2014

18 februari, 2016

Idag har SCB släppt siffror för hur många bostadslägenheter som har påbörjat byggas under 2015 i Stockholms län. Statistiken för länet visar att antal påbörjat lägenheter har minskat från 2014, då 13317 lägenheter påbörjades, varav 41 procent var upplåtna som hyresrätter. Under 2015 påbörjades 12743 lägenheter byggas i länet och 31 procent av dessa var hyresrätter.

Rapporten visar också att rikets totala lägenhetsbyggande har ökat, både när det kommer till småhus och flerbostadshus. Antal påbörjade lägenheter i flerbostadshus har ökat med 30 procent, medan småhusen har ökat med 12 procent jämfört med 2014. Totalt har cirka 45 000 lägenheter börjat byggas under 2015. 48 procent av lägenheterna i flerbostadshusen var hyresrätter.

Läs mer på SCB:s hemsida