Hyresgästernas inflytande vid upprustningar måste stärkas

26 april, 2016

Inspirationsträff upprustning

Frågan om hyresgästernas inflytande vid upprustningar är uppenbarligen något som berör förtroendevalda i Hyresgästföreningen region Stockholm. Måndagens inspirationsträff blev fullsatt, varm och diskussionerna gick höga.

Björn Raemklang som är samordnare för regionkontorets upprustningsgrupp var kvällens föredragshållare. Björn började med att berätta varför hus måste rustas upp och att hyresvärden har en skyldighet att informera hyresgästerna skriftligt om den planerade upprustningen. Varje hyresgäst ska godkänna åtgärder i den egna lägenheten och minst hälften av hyresgästerna ska godkänna åtgärder i gemensamma utrymmen som påverkar hyran. Exempel på åtgärder som kräver godkännande är till exempel total ombyggnad av badrum och eller kök.

Hyresgästernas inflytande vid upprustningar är idag kraftigt begränsad. Trots att Hyresgästföreningen drivit flera fall i hyresnämnden har hyresnämnden i det allra flesta fall gått på hyresvärdens linje. Regeringen har tillsatt en utredning om hyresgästernas inflytande som ska vara klar i februari nästa år. Björn berättade att Hyresgästföreningen lyft det bristande inflytandet med utredaren vid ett flertal möten.

Björn hann inte komma särskilt långt in i sitt föredrag innan frågorna haglade över honom. De handlade om allt från om hur upprustningar i det egna området skötts till om de verkligen inte finns något skrivet i lagen om vad hyresvärdarna är skyldiga att informera om. Därför är det viktigt, menade Björn, att få hyresvärden att lämna besked om exakt vad det är som måste byggas om, vad värden vill göra mer och vilken hyra de tänker sig efter upprustningen.

Hyresgästföreningen region Stockholms mål är att få till avtal om inflytande med alla större bostadsbolag och att hyresgästerna får fler nivåer av upprustning att välja på. Redan nu finns det ett antal sådana avtal, främst med kommunala hyresbolag. Målet är också att upprustningarna ska ske med kvalitet, varsamhet och långsiktighet. Upprustningar ska heller inte leda till att människor tvingas flytta.