Nybyggda flerbostadshus fortsätter att öka i landet, länet och staden

19 augusti, 2016

Nyligen presenterade SCB statistik som visar att byggnationen av lägenheter fortsätter att öka i landet. Från januari till juni i år påbörjades 33 950 lägenheter, under samma period förra året var siffran betydligt lägre, 23 620 lägenheter. Alltså kan en ökning med närmare 44 procent konstateras.

Statistiken visar också att det är lägenheter i flerbostadshus som ökar mest, 27 600 påbörjades i flerbostadshus, en som siffra som visar en ökning med cirka 50 procent jämfört med förra året.

I Stockholms län har det skett en ökning från 6 766 påbörjade lägenheter förra året, till 9 197 under samma period i år. Av dessa var cirka 34 procent hyresrätter, en ökning med två procent från föregående år. I Stockholms stad har det påbörjats 3 738 lägenheter, av dem var 48 procent hyresrätter. En rejäl ökning från föregående år, då 1 743 lägenheter påbörjades och 33 procent var hyresrätter.

Läs mer om statistiken på SCB:s hemsida 

Bostadsbyggande i Stockholm

Bostadsbyggandet i Stockholm fortsätter att öka