Alla får rum, säger stockholmarna

10 oktober, 2016

Fler än åtta av tio stockholmare tycker att det finns rum för fler i regionen. Enligt en undersökning som TNS Sifo har gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm tycker 83 procent att det ska byggas mer i Stockholm. Bara nio procent av de tillfrågade tycker att Stockholm är stort nog.

– Vår undersökning visar tydligt att stockholmarna tycker att regionen både kan och borde växa. Och för att det ska ske måste fler bostäder, framförallt hyresrätter byggas, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Varje år växer Stockholmsregionen med 33 000 invånare. 71 788 söker aktivt efter ett boende i Stockholms bostadskö. Men under förra året byggdes endast 4 074 nya hyresrätter i hela regionen, enligt siffror från SCB.

Samtidigt har samtliga kommuner i regionen ett underskott på bostäder, enligt Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät. Hur många hyresrätter som byggdes skiljer sig åt mellan kommunerna. Stockholms stad byggde under förra året överlägset flest hyresrätter, 1452 stycken.

Fyra kommuner har inte byggt en enda hyresrätt sedan 2013 – Ekerö, Danderyd, Solna och Vaxholm. För att lösa bostadsbristen anser sju av tio invånare att hyresrätten är den boendeform ska prioriteras vid nyproduktion. 61 procent tycker att deras kommun bygger för få hyresrätter. Bara sex procent tycker att det byggs för många.

Undersökningen ger också en dyster bild av hur tonårsföräldrar ser på sina barns möjligheter att hitta eget boende. Hela 91 procent anser att det blir mycket eller ganska svårt för tonåringarna att skaffa egen bostad när de ska flytta hemifrån. Samtidigt anser 93 procent av stockholmarna att hyresrätten är den bäst lämpade boendeformen för ungdomar som vill flytta från föräldrahemmet. Nästan lika många, 90 procent, tycker att hyresrätten är bäst lämpad för personer som vill flytta till Stockholm för utbildning.

– Det är en svår situation för unga som vill flytta hemifrån. Hyresrätten är en boendeform som passar alla skeden i livet, inte minst för unga vuxna, säger Simon Safari. Det är dags för regionens kommuner att ta ansvar för bostadsbyggandet.  Ge de kommunala bostadsbolagen direktiv att investera i nyproduktion av hyresrätter och tidsbegränsa bygglov och markanvisningar. Alla ska få rum!

Ladda ner rapporten här