Fastighetsägare gör en genomsnittlig vinst på 19 000 kronor per lägenhet och år

7 oktober, 2016

Rapporten ”Är det lönsamt att äga hyreshus i Stockholm?” från Hyresgästföreningen region Stockholm visar att de privata fastighetsägarna i regionen gör en genomsnittlig vinst på drygt 19 000 kronor per lägenhet och år.

Fastighetsbolagen i rapporten äger och förvaltar över 60 000 lägenheter och har ett marknadsvärde på över 100 miljarder kronor.

I vår rapport visar vi att de privata fastighetsägarna har mycket god lönsamhet:

  • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 25,4 procent.
  • Direktavkastningen var i genomsnitt 7,7 procent. Därmed var den högre än bankernas utlåningsränta.
  • Årsvinsten per genomsnittslägenhet var cirka 19 256 kr.
  • Även som ekonomisk investering är det lönsamt att äga fastigheter. Soliditeten hos de undersökta företagen var i genomsnitt 27,5 procent.

Soliditeten är i genomsnitt hög och reavinster ger en extra avkastning på fastighetsrörelsen. Med direktavkastningar på närmare 8 procent och en vinst per hyreskrona på hela 25 procent ger fastigheterna ett bra resultat. Årsvinsten per lägenhet är hela 19 300 kronor för en genomsnittslägenhet i Stockholm – ett mycket högt resultat.

Ta del av rapporten