Ungdomsverksamhet vinner nationellt pris

13 oktober, 2016

Det står nu klart att ungdomsverksamheten SWAT vann årets bopris.

Vartannat år delar SABO ut ett bopris. I år hade priset fokus på integrationsfrämjande arbete. Av sexton nominerade verksamheter runt om i landet vann Järfällas SWAT.  Verksamheten grundades för nio år sedan och är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och Järfällahus.

Juryns motiveringen lyder som följer:

”SWAT är både en ungdomsförening och en strategi, där alla aktiviteter görs av, med och för ungdomar. Ungdomar med olika bakgrund har förts samman. Värdet av ungdomarnas ideella engagemang och av ökad kunskap och självtillit är ovärderligt. SWAT fungerar som en ungdomsskola för livet. Ali Al-Djaber har varit med på hela resan och framstår som en unik ledare.”

Grattis SWAT och bra jobbat!

Läs mer om utmärkelsen på SABOs hemsidan 

ungdomvsverksamheten SWAT tar emot pris
SWAT tar emot pris under årets LH-gala