Arkiv för november, 2016

Tallkrogen får fler hyresrätter

29 november, 2016

Stockholm behöver mängder av hyresrätter, därför är det viktigt att staden bygger mycket menar Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd och ordförande i kommunala Familjebostäder. Förra veckan invigde Familjebostäder bygget av 75 nya hyresrätter i Tallkrogen, södra Stockholm. På platsen har det förut funnits en panncentral, som det  inte längre fanns någon användning för. Hyresrätterna blir inflyttningsklara första halvåret 2018.

Läs mer om projektet på Familjebostäders hemsida.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Region Stockholm i Södertälje

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Boel Godner berättade att Södertälje planerar för ca 1 000 nya bostäder per år i ett 20 års-perspektiv, om situationen med nyanlända och trångboddhet. Hon berättade vidare om allmännyttans stora låneskuld och att kommunen inte anordnar markanvisningstävlingar.

Simon pratade om Södertäljes höga borgensavgift, avkastningskrav på allmännyttan och bostadsbristens påverkan på samhällsekonomin.

simon-o-boel

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Ny tunnelbanestation ger tusentals bostäder

25 november, 2016

Järfälla kommun fortsätter att satsa på fler bostäder. Området Barkarbystaden fortsätter att växa i hög takt. Det kommande steget i processen kallat Barkarbystaden IV innebär en helt ny tunnelbanestation och 1 600 nya bostäder.

Det är inte bara nya bostäder en ny tunnelbanestation ger, ett helt nytt stadsliv ska växa fram, med kontor och butikslokaler. Avtalet som innebär en ny tunnelbanestation ska på sikt ge flera tusen nya bostäder i områden som spåret berör. Till 2032 har därför Järfälla kommun åtagit sig att uppföra 14 000 nya bostäder.

Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) kommenterar utvecklingen av Barkarbystaden via kommunens hemsida:

”Nästa etapp av Barkarbystaden utgör en viktig del av tunnelbanans utbyggnad och blir även platsen för en av två tunnelbanestationer i Järfälla. Utöver bostadstillskottet innebär det ett attraktivt läge för kontorsetableringar, handel och övrig service”

Enligt Järfälla kommuns bostadsförsörjningsplan så eftersträvar kommunen blandade upplåtelseformer. Det borde betyda att en stor del av de framtida bostäderna som byggs ska bli hyresrätter. Hyresgästföreningen är positiv till att området kring Barkarby utvecklas, och har stora förhoppningar på en framtida stad där alla har råd att bo och leva.

Läs mer om utveckling av Barkarbystaden på Järfälla kommuns hemsida 

Hus i förgrunden med en byggkran i bakgrunden
Husbygge i Stockholm

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Hyresrättens framtid är ett gemensamt ansvar

24 november, 2016

Igår beklagade sig Fastighetsägarna Stockholm över vårt blogginlägg. Bakgrunden till inlägget är den kampanj som de just nu driver mot Hyresgästföreningen. Där de ger oss skulden för att de privata hyresrätternas andel sjunker.

fast-sthlm-2-2

Fastighetsägarna Stockholm menar att ”Allt fler privata hyresrätter försvinner, och så länge inte Hyresgästföreningen tänker om, kommer det fortsätta”. Vidare anger man att hyressättningssystemet är med och skapar bostadsbristen.

Organisationen Fastighetsägarna, som endast förhandlar för en liten andel av hyresrätterna och inte agerar utifrån andra privata fastighetsägares intressen, vill försöka framstå som att de värnar hyresrätten. Det är bara hyressättningen de riktar in sig på. De visar inte att de förstått bostadspolitikens alla delar och hur den hänger ihop och det samhällsansvar som följer med riksdagens uppdrag.

2006 infördes ett nytt system för fastställande av nyproduktionshyror där så kallade presumtionshyra ingick. Nyproduktionshyrorna bygger på faktiska byggkostnader och gränsar ofta till vad marknaden tål. Med Fastighetsägarnas argumentation skulle då hyresrättsbyggandet ha ökat. För det ägda boendet har vi en fri marknad. Men det råder fortfarande bostadsbrist. Bostadsbristen är i själva verket en politisk fråga; till exempel vilken markpolitik som förs. Att andelen bostadsrätter ökat har att göra med att den upplåtelseformen prioriterats politiskt. I bostadsbristens Stockholm efterfrågas de bostäder som finns och ränteläget är gynnsamt.

fast-sthlm-1-2

Citatet från Fastighetsägarna Stockholm låter påskina att det är olönsamt att äga fastigheter samt att om inte Hyresgästföreningen går med på ordentliga hyreshöjningar kommer de privata hyresrätterna försvinna. Vi har redan visat att hyrorna har stigit mer än den övriga prisutvecklingen, vilket i sig borde visa att det är en bransch med god lönsamhet.

Det paradoxala med Fastighetsägarna Stockholms kampanj är att de utåt hävdar att deras bransch går dåligt samtidigt som det är en annan ton i branschtidningarna: ”Svenska fastighetsvärden steg på bred front” och ”Rekordhög avkastning” är rubrikerna om siffrorna från Svenskt Fastighetsindex 2015. Och när de dessutom recenserar de senaste tio åren för segmentet bostäder låter det så här: ”Högst avkastning per år det senaste decenniet har bostäder haft med 9,1 procent per år.”

När Fastighetstidningen kommenterade Svenskt Fastighetsindex 2014 var rubriken tydlig: ”Bostäder är en riskfri investering”. Har då något förändrats sedan förra året? Nej, i branschtidningarna finns inte den domedagsstämning som Fastighetsägarna Stockholm visar upp. Snarare tvärtom.

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv blir Fastighetsägarna Stockholms kampanj mot Hyresgästföreningen märklig. Alla siffror visar på god lönsamhet. Ändå påstår de i sociala medier något annat. Vi är beredda att ta ett gemensamt ansvar för hyresrättens framtid. Men då förväntar vi oss också en saklig diskussion om de verkliga problemen.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

Hundratals miljoner till bostadsbyggande

23 november, 2016

Många kommuner i Stockholms län har märkbart ökat sin byggtakt det senaste året. Nu kommer troligen ett väldigt välkommet bidrag i form av flera hundra miljoner för ökat bostadsbyggande. Det statliga bidraget för ökat bostadsbyggande är nytt för i år och delas ut till kommuner som uppfyller vissa villkor (se nedan). När Boverket under tisdagen listade kommunerna som fått bidrag beviljat för ökat bostadsbyggande så var Stockholm högst på listan. Kommunen har ansökt om att bygga 5884 nya bostäder, och fick cirka 185 miljoner kronor beviljat för 2016. Totalt tilldelas Stockholm läns kommuner cirka 430 miljoner kronor och förhoppningsvis används dessa pengar till att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror.

Läs mer om bidraget och vilka kommuner som tilldelas pengar på Boverkets hemsida

Bidragens villkor:

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.

  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

  • Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och tolv månader framåt.

  • Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

(källa: boverket.se)

Byggarbete i Stockholm, byggkran med hus i förgrunden
Byggarbete i Stockholm

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson