Fastighetsägarna Stockholm ljuger

22 november, 2016

Fastighetsägarna Stockholm bedriver just nu en kampanj mot Hyresgästföreningen. Anledningen är att Hyresgästföreningen tecknat bra avtal med de allmännyttiga bolagen om måttliga hyreshöjningar, 0,67 procent i snitt. Genom falsk statistik ger Fastighetsägarna Stockholm Hyresgästföreningen skulden för att antalet privatägda hyresrätter minskat, underförstått att lönsamheten i de privatägda bolagen skulle vara dålig. I flera inlägg och debattartiklar hävdar de att hyreshöjningarna mer måste spegla den allmänna prisutvecklingen. Så låt oss titta på hur det förhåller sig i verkligheten och inte bara i skenverkligheten på Alströmergatan 14 i Stockholms innerstad. Statistiken är hämtad från SCB och visar utvecklingen av hyror i jämförelse med prisutvecklingen mätt med konsumentprisindex.

scb-hyror-och-den-allmanna-prisutvecklingen

Diagrammet visar med stor tydlighet att det är hyrorna som skenat iväg från prisutvecklingen. Hyresgästföreningen region Stockholm diskuterar gärna relationen mellan hyror och prisutveckling, men först bör nog fastighetsägarna reglera skulden till hyresgästerna.