Ny tunnelbanestation ger tusentals bostäder

25 november, 2016

Järfälla kommun fortsätter att satsa på fler bostäder. Området Barkarbystaden fortsätter att växa i hög takt. Det kommande steget i processen kallat Barkarbystaden IV innebär en helt ny tunnelbanestation och 1 600 nya bostäder.

Det är inte bara nya bostäder en ny tunnelbanestation ger, ett helt nytt stadsliv ska växa fram, med kontor och butikslokaler. Avtalet som innebär en ny tunnelbanestation ska på sikt ge flera tusen nya bostäder i områden som spåret berör. Till 2032 har därför Järfälla kommun åtagit sig att uppföra 14 000 nya bostäder.

Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) kommenterar utvecklingen av Barkarbystaden via kommunens hemsida:

”Nästa etapp av Barkarbystaden utgör en viktig del av tunnelbanans utbyggnad och blir även platsen för en av två tunnelbanestationer i Järfälla. Utöver bostadstillskottet innebär det ett attraktivt läge för kontorsetableringar, handel och övrig service”

Enligt Järfälla kommuns bostadsförsörjningsplan så eftersträvar kommunen blandade upplåtelseformer. Det borde betyda att en stor del av de framtida bostäderna som byggs ska bli hyresrätter. Hyresgästföreningen är positiv till att området kring Barkarby utvecklas, och har stora förhoppningar på en framtida stad där alla har råd att bo och leva.

Läs mer om utveckling av Barkarbystaden på Järfälla kommuns hemsida 

Hus i förgrunden med en byggkran i bakgrunden
Husbygge i Stockholm