Region Stockholm i Södertälje

29 november, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Boel Godner berättade att Södertälje planerar för ca 1 000 nya bostäder per år i ett 20 års-perspektiv, om situationen med nyanlända och trångboddhet. Hon berättade vidare om allmännyttans stora låneskuld och att kommunen inte anordnar markanvisningstävlingar.

Simon pratade om Södertäljes höga borgensavgift, avkastningskrav på allmännyttan och bostadsbristens påverkan på samhällsekonomin.

simon-o-boel