Inspirationskväll för förtroendevalda

16 december, 2016

I mitten på december höll regionen en inspirationskväll på temat Påverka lokalt för förtroendevalda i bostadsområdena. Närmare 150 kom till träffen på En Arena vid Globen i Stockholm.

Marie Linder inledde kvällen med att prata om den svenska modellen på bostadsmarknaden. Hon konstaterade att hyresrätten skattemässigt missgynnad i förhållande till övriga boendeformer. Att flera kommuner i regionen säljer ut delar av sin allmännytta. Vilket självklart leder till oroliga hyresgäster. Men det är vid de här tillfällena Hyresgästföreningen som organisation prövas och kampen i föreningarna visar på ett stort engagemang.

Hyresgästföreningen måste stå upp för hyresrätten, både för dom som har en lägenhet och dom som inte har. Vi ska bli spelare som har visioner om framtidens boende. Vi behöver bli fler aktiva. Framtidsprogrammet har satt upp tre mål: rätt att bo, råd att bo och roligt att bo. Marie uppmanade de förtroendevalda att utifrån den sista målsättningen att räta på ryggen, det är kul att vara engagerad! Men vi måste släppa in nya idéer. Det kan vara jobbigt med nya idéer, men de är viktig för att vi som organisation ska kunna utvecklas.

Under rubriken Bostadsjämlikhet – allmännyttan främsta verktyget pratade Martin Grander, doktorand vid Malmö högskola. Martin började med att konstatera att idag har vi inte jämlik bostadsmarknad. Och att bostadssystemet faktiskt generar mer ojämlikhet. Det gynnar dem som är inne i systemet och missgynnar de utanför. Bostadsbristen är inte generell, en del grupper som har betydligt svårare att få en bostad än andra. Det hänger ihop med att allmännyttan inte längre är vad den var tänkt att vara. Det har skett gradvisa försämringar genom lagändringar sedan 1991. Senaste lagändringen var 2011, som kräver att de allmännyttiga bolagen ska gå med vinst.

Inspirationskväll en arena

Vad skiljer allmännyttan mot privata bostadsbolag? Enligt lag har allmännyttan ett samhällsansvar och Martin redogjorde för hur det ser ut: Dels handlar det om relationen med hyresgästerna med en nära förvaltning. Allmännyttan är ofta inblandad i sociala projekt. Men det handlar även om kommunernas bostadsförsörjning, med byggande, uthyrningspolicys och sociala kontrakt. I en enkät till de allmännyttiga bolagen hävdar 81 procent att lagändringen 2011 inte påverkat deras samhällsansvar. Mer än hälften av bolagen har fått nya avkastningskrav, vilket betyder att ”hyrorna måste fasas upp” och en del bolag ”inte kan se till underhållsbehovet”. Men det har också inneburit minskat bostadsbyggande. Fyra av tio nekar bostadsbidrag. Hälften säger nej till försörjningsstöd. Ganska allvarligt. Sedan 2011 har det med andra ord blivit tuffare att få en lägenhet. Lagen har försvårat byggandet för hyresgäster med vanliga inkomster. Bidrar därmed allmännyttan till bostadsojämlikhet? Ja, delvis är Martins svar.

Martin menar dock att det finns utrymme för ett återställande av en allmännytta för alla. Lagen ger nämligen ett stort tolkningsutrymme. Det går att påverka politiker. Och affärsmässighet handlar om tid som aktören själv avgör. Bostäder långsiktig investering. Sverige behöver alltså inte gå mot en politik med social housing.

Hyresgästföreningens nya förbundschef, Jonas Nygren, var inbjuden för att berätta om hans erfarenheter som kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Jonas menade att det går att bygga om man vill, men att det finns många som tjänar på bostadsbristen. Utifrån Jonas perspektiv var det enkelt, finns det bostadsbrist, låt oss bygga bort den. Sundbyberg var sverigeledande i bostadsbyggande under de år som Jonas var aktiv där. Kommunen växte med tre – fyra procent mer än riket i stort fram till 2014.

Bostadsbristen är inte generell, det främst tre grupper som behöver lägenheter: unga, nyanlända och äldre. Det behöver alltså byggas fler mindre lägenheter. Trenden att allmännyttan minskar har brutits, nu växer allmännyttan igen. Staten har gett kommunerna uppdrag ta fram planer för bostadsbyggande, trots det har hälften av Sveriges kommuner ingen plan. Jonas menade att Hyresgästföreningen måste påminna kommunerna om deras verktygslåda: Allmännyttan, bostadsförmedlingar, kommunala hyresgarantier, kommunal översikts- och detaljplanering, markinnehav, marköverlåtelse- och exploateringsavtal. Det går att ställa krav vid den senare typen av avtal, att det ska byggas hyresrätter till rimliga hyror. Bostadsbyggande handlar slutligen om den lagstadgade rätten att bo. Hyresgästföreningen kan spela en stark roll i stadsplaneringen och dess mjuka värden.

Janåke Skoog var kvällens sista talare. Han gjorde det under rubriken Hyresgästföreningen en 35-årig kärlekshistoria. Janåke kom in i Hyresgästföreningen genom gårdsfesterna i Jordbro. Han menade att dessa fester fick honom att förstå vad engagemanget i bostadsområdet betydde. ”Vi måste ta vara på livet i bostadsområdena. Systematiserad hyressättning bryr sig inte 35-åringar om, de bryr sig om vad som är bra för barnen”. Alla som sitter här älskar den här organisationen, men vi måste låta fler få ta del av den kärleken, sa Janåke. Det är dags för oss som sitter här att hitta dem som vill anordna julgransplundring i stadshuset, som vill anordna barndisco och liknande aktiviteter. Avslutningsvis menade Janåke att regionen behöver ett hyresgästsuniversitet, en plats där vi kan lära oss mer och ha kul samtidigt.

Kvällen avslutades med sång och musik av och med Billey Shamrock och Benny Guran.