Region Stockholm i Nykvarn

20 december, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Bob Wållberg berättade om lokalpolitiken i Nykvarn, utmaningen att ordna bostäder för nyanlända, att allmännyttan (ca 550 bostäder) har ”fria tyglar”, att det finns intresse för Nykvarn från framför allt större byggherrar, att kommunen anordnar markanvisningstävlingar men att ingen tidsbegränsning anges vid markanvisningar och behovet av kompetensförsörjning.

Bob Wållberg anser att regionen är viktig och att det är värdefullt med samarbete över kommungränserna och att infrastruktursatsningar är angelägna.

Simon pratade om den låga andelen hyresrätter i Nykvarn, vikten av en aktiv markpolitik, regionens betydelse för bostadsbyggandet och att allmännyttans vinst bör stanna i bolaget.

simon-o-bob